مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک دستگاه پرس وساب موزاییک 1399/04/31 رجوع به آگهی
فروش آهن آلات و وسایل مستعمل و غیر قابل استفاده موجود در انبار شهرداری 1398/12/22 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین تفکیکی 1398/12/06 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین تفکیکی با پلاک ثبتی 3554 1398/11/13 رجوع به آگهی
فر.ش دستگاه پرس جکی و ساب 6 دینامه موزاییک سازی 1398/10/28 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه پرس و ساب موزاییک 6 دینام 1398/10/24 رجوع به آگهی
زمین با کاربری مسکونی 1398/10/16 1398/10/28
فروش 2 زمین 1398/10/15 رجوع به آگهی
فروش 3 قطعه زمین و یک دستگاه پرس و ساب موزاییک 1398/09/23 رجوع به آگهی
واگذاری طرح تفکیک زباله از مبداء 1397/12/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2