مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره پایانه مسافربری 1401/03/02 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری پایانه ترمینال برای مدت یک سال بصورت اجاره 1401/03/02 1401/03/04
مزایده اجاره ترمینال مسافربری 1401/02/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ارامستان 1400/12/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری آرامستان جدید 1400/12/26 1401/01/17
مزایده اجاره ترمینال مسافربری 1400/10/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری پایانه مسافربری خود به صورت اجاره 1400/10/29 1400/11/02
مزایده اجاره ترمینال شهرداری 1400/10/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره زمین جهت فروش گل و گیاه 1400/09/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین ثبتی 1400/08/08 1400/08/10
مزایده نوع مال: زمین ـ نوع کاربری: مسکونی 1400/08/06 رجوع به آگهی
مزایده زمین مسکونی با عرصه 388/57 1400/07/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین 1400/07/08 1400/07/19
مزایده فروش زمین با کاربری مسکونی 1400/05/13 رجوع به آگهی
مزایده زمین - مسکونی و... 1400/04/28 رجوع به آگهی
مزایده - زمین به مساحت ۲۶۹/۴۱ مترمربع - - یک قطعه زمین به مساحت ۲۶۷/۰۴ مترمربع 1400/04/27 1400/05/05
مزایده زمین به مساحت ۲۶۹٫۴۱ مترمربع- یک قطعه زمین به مساحت ۲۶۷,04 متر مربع 1400/04/07 1400/04/17
مزایده فروش دو عدد زمین مسکونی 1400/04/06 رجوع به آگهی
مزایده اجاره دو عدد کانکس 1400/03/17 رجوع به آگهی
مزایده زمین مسکونی 1400/03/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6