مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری و ساماندهی تبلیغات شهری 1399/06/23 رجوع به آگهی
واگذاری و ساماندهی تبلیغات شهری 1399/06/22 رجوع به آگهی
واگذاری و ساماندهی تبلیغات شهری 1399/06/19 رجوع به آگهی
تعداد پنج باب مغازه و یک قطعه زمین مسکونی 1399/05/25 رجوع به آگهی
فروش تعداد هشت باب مغازه و یک قطعه زمین مسکونی 1399/05/04 رجوع به آگهی
فروش تعداد یک قطعه زمین با کاربری مسکونی 1398/12/06 رجوع به آگهی
فروش تعداد ده قطعه زمین با کاربری مسکونی 1398/11/20 رجوع به آگهی
فروش 8 باب مغازه 1398/11/20 رجوع به آگهی
فروش 8 باب مغازه 1398/08/30 رجوع به آگهی
فروش 8 باب مغازه 1398/08/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9