مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعدادی از املاک -- ساختمان (زمین اوقافی) - آپارتمان تجاری -منزل مسکونی-زمین -سالن سوله 1398/09/20 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از املاک مازاد بر نیاز خود شامل: ساختمان (زمین اوقافی) عرصه 202 مترمربع اعیان 414.1 مترم... 1398/09/20 رجوع به آگهی
فروش املاک مازاد بر نیاز خود با کاربری (ساختمان - ساختمان زمین اوقافی - آپارتمان تجاری - زمین مسکون... 1398/07/20 رجوع به آگهی
فروش املاک مازاد بر نیاز خود با کاربری (ساختمان - ساختمان زمین اوقافی - آپارتمان تجاری - زمین مسکون... 1398/06/13 1398/07/02
شش دانگ پلاک شماره 3576 فرعی 6460 اصلی - ششدانگ خانه مسکونی به مساحت 291/75 متر مربع و... 1398/05/16 رجوع به آگهی
ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 312 مترمربع 1397/12/13 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی 1397/10/24 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی خود 1397/10/22 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی 1397/09/13 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی 1397/08/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5