مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری فضای تبلیغاتی 1393/11/21 رجوع به آگهی
واگذاری فضای تبلیغاتی 1393/11/20 رجوع به آگهی
مزایده تبلیغات فضای بالای سرپناه ایستگاه اتوبوس 1393/05/22 1393/05/28
واگذاری تبلیغات فضای بیرونی بدنه اتوبوس 1393/05/22 1393/05/28
واگذاری فضای تبلیغاتی بالای 60 دستگاه سرپناه ایستگاه اتوبوس شهری 1392/09/11 1392/09/20
واگذاری امور تبلیغات 1392/06/12 1392/06/23
واگذاری امور تبلیغات 1392/06/05 1392/06/23
فروش لوازم و اقلام اسقاطی خود به صورت گروهی در 9 گروه 1391/10/12 1391/11/02
فروش لوازم مازاد بر مصرف اتوبوس و غیره 1391/09/14 1391/09/23
فروش لوازم مازاد بر مصرف اتوبوس و غیره 1391/09/07 1391/09/23
صفحه 1 از 5