کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8203415 مزایده اجاره املاک و مستغلات مازاد بر نیاز شهرداری استان خراسان رضوی 1403/04/19 رجوع به آگهی
8199260 مزایده اجاره یکساله املاک استان خراسان رضوی 1403/04/18 رجوع به آگهی
8182956 مزایده فروش املاک و مستغلات مازاد بر نیاز شهرداری مشهد زمین کاربری مال : مسکونی استان خراسان رضوی 1403/04/14 1403/04/16
8182950 مزایده فروش املاک و مستغلات مازاد بر نیاز شهرداری مشهد مغازه(سرقفلی) استان خراسان رضوی 1403/04/14 1403/04/16
8182442 مزایده فروش زمین مسکونی استان خراسان رضوی 1403/04/14 1403/04/16
8182436 مزایده فروش املاک و مستغلات مازاد بر نیاز شهرداری مشهد-زمین انباری استان خراسان رضوی 1403/04/14 1403/04/16
8182435 مزایده فروش املاک و مستغلات مازاد بر نیاز شهرداری مشهد استان خراسان رضوی 1403/04/14 1403/04/16
8182434 مزایده فروش املاک و مستغلات مازاد بر نیاز شهرداری مشهد استان خراسان رضوی 1403/04/14 1403/04/16
8182433 مزایده فروش املاک و مستغلات مازاد بر نیاز شهرداری مشهد استان خراسان رضوی 1403/04/14 1403/04/16
8182431 مزایده فروش زمین مسکونی استان خراسان رضوی 1403/04/14 1403/04/16
8182430 مزایده فروش املاک و مستغلات مازاد بر نیاز شهرداری مشهد-سرقفلی مغازه استان خراسان رضوی 1403/04/14 1403/04/16
8182429 مزایده فروش املاک و مستغلات مازاد بر نیاز شهرداری مشهد استان خراسان رضوی 1403/04/14 1403/04/16
8182427 مزایده فروش املاک و مستغلات مازاد بر نیاز شهرداری مشهد استان خراسان رضوی 1403/04/14 1403/04/16
8182426 مزایده فروش املاک و مستغلات مازاد بر نیاز شهرداری مشهد استان خراسان رضوی 1403/04/14 1403/04/16
8182424 مزایده فروش مغازه(سرقفلی) استان خراسان رضوی 1403/04/14 1403/04/16
8182423 مزایده فروش املاک و مستغلات مازاد بر نیاز شهرداری مشهد-زمین تجاری مسکونی استان خراسان رضوی 1403/04/14 1403/04/16
8182422 مزایده فروش املاک و مستغلات مازاد بر نیاز شهرداری مشهد استان خراسان رضوی 1403/04/14 1403/04/16
8182421 مزایده فروش املاک و مستغلات مازاد بر نیاز شهرداری مشهد استان خراسان رضوی 1403/04/14 1403/04/16
8182419 مزایده فروش املاک و مستغلات مازاد بر نیاز شهرداری مشهد استان خراسان رضوی 1403/04/14 1403/04/16
8182414 مزایده فروش املاک و مستغلات مازاد بر نیاز شهرداری مشهد استان خراسان رضوی 1403/04/14 1403/04/16
صفحه 1 از 5