مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش مقادیری از درختان قطع شده خطر آفرین حاشیه رودخانه و سطح شهر 1401/01/24 1401/01/29
مزایده فروش درختان قطع شده خطرآفرین حاشیه رودخانه و سطح شهر 1401/01/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش آهن آلات مستهلک و غیرقابل استفاده 1401/01/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش آهن آلات مستهلک و غیرقابل استفاده 1401/01/16 1401/01/29
مزایده فروش مقادیری از درختان قطع شده خطر آفرین حاشیه رودخانه و سطح شهر 1401/01/16 1401/01/29
مزایده فروش مقادیری از درختان قطع شده 1400/12/12 1400/12/14
مزایده فروش آهن آلات مستهلک و غیرقابل استفاده 1400/12/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش آهن آلات مستهلک و غیرقابل استفاده 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده چوب حاصل از درختان قطع شده خطرآفرین حاشیه رودخانه و سطح شهر 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده تالار 1400/10/02 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تالار 1400/09/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تالار با مساحت عرصه ۱۰۰۰ متر مربع اعیانی شامل (سالن پذیرایی ویژه خانم ها ۳۹۵ متر مربع سالن آقایان ۱۸۰ متر مربع، آشپزخانه به مساحت ۵۱ متر مربع ) را برای مدت ۳ سال 1400/09/25 1400/10/05
مزایده واگذاری تالار 1400/09/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره تالار 1400/08/30 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تالار 1400/08/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش 5 قطعه زمین 1400/04/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش 4 قطعه زمین مسکونی 1400/04/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۵ قطعه زمین 1400/04/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش 10 قطعه زمین 1400/03/17 1400/03/25
مزایده فروش زمین کاربری مسکونی 1400/03/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9