مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده داروخانه 1401/02/15 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ملک به مدت 12 ماه 1401/02/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری رستوران امور رفاهی دانشگاه 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش هفت دستگاه خودرو اسقاطی 1400/10/26 1400/11/09
مزایده واگذاری محل سالن طبخ و توزیع رستوران 1400/10/14 رجوع به آگهی
مزایده صدور مجوز تاسیس داروخانه 1400/09/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش 7 دستگاه خودرو سبک شامل آمبولانس پاترول و وانت نیسان 1400/09/23 رجوع به آگهی
مزایده ساختمان با کاربری تجاری مسکونی 1400/06/16 1400/06/30
مزایده اجاره محل تاکسی سرویس 1400/05/12 رجوع به آگهی
مزایده - فروش اموال اسقاطی 1400/05/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تصویربرداری بیمارستان 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو دستگاه کویل مسی مستعمل اسقاطی 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تصویربرداری 1400/04/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بخش تصویربرداری (رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی اسکن) 1400/04/14 1400/04/17
مزایده واگذاری محل درمانگاه دندانپزشکی 1400/03/06 رجوع به آگهی
مزایده اموال 1400/02/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تصویر برداری بیمارستان 1400/01/29 رجوع به آگهی
مزایده تجدید اجاره محل واحد تصویربرداری بیمارستان 1400/01/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره محل پارکینگ به صورت اجاره بهای ماهیانه 1400/01/07 1400/01/17
مزایده واگذاری محل واحد تصویربرداری -رادیولوژی-سونوگرافی -تی اسکن بیمارستان 1399/12/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8