کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8206112 مزایده واگذاری محل داروخانه و مجوزهای بهره برداری به صورت اجاره بهاء ماهیانه بیمارستان شفا کلیشاد استان اصفهان 1403/04/20 1403/04/28
8201066 مزایده شرایط مزایده عمومی اجاره بهای ماهیانه واحد تصویر برداری بیمارستان گلدیس شاهین شهر استان اصفهان 1403/04/19 1403/04/23
8095146 مزایده واگذاری محل داروخانه و مجوزهای بهره برداری بیمارستان شهدای دهاقان به صورت اجاره بهاء ماهیانه استان اصفهان 1403/03/23 1403/03/30
7930542 مزایده استعلام واگذاری محل غرفه فروش مواد غذایی بصورت اجاره محل بیمارستان استان اصفهان 1403/02/18 1403/02/22
7788691 مزایده اجاره محل ساختمان کودکستان استان اصفهان 1402/12/27 رجوع به آگهی
7746078 مزایده واگذاری بخش تصویربرداری و بخش پزشکی هسته ای استان اصفهان 1402/12/14 رجوع به آگهی
7639843 مزایده جذب سرمایه گذار جهت پروژه طرح توسعه مرکز تحقیقاتی آموزشی درمانی قلب استان اصفهان 1402/11/16 رجوع به آگهی
7580544 مزایده جذب سرمایه گذار جهت پروژه طرح توسعه مرکز تحقیقاتی آموزشی درمانی قلب استان اصفهان 1402/11/03 رجوع به آگهی
7277178 مزایده اجاره محل تصویر برداری رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی اسکن و گاما اسکن بیمارستان استان اصفهان 1402/08/16 رجوع به آگهی
7224284 مزایده اجاره محل آزمایشگاه استان اصفهان 1402/08/02 رجوع به آگهی
7055569 مزایده واگذاری خدمات داروخانه استان اصفهان 1402/06/27 رجوع به آگهی
6937607 مزایده واگذاری خدمات داروخانه به صورت اجاره بهای ماهیانه استان اصفهان 1402/05/31 رجوع به آگهی
6908975 مزایده فروش ضایعات فلزی استان اصفهان 1402/05/24 رجوع به آگهی
6906947 مزایده فروش ضایعات فلزی استان اصفهان 1402/05/23 رجوع به آگهی
6825691 مزایده واگذاری اجاره محل غرفه فروش مواد غذایی استان اصفهان 1402/05/01 رجوع به آگهی
6757368 مزایده شمش آلومینیوم استان اصفهان 1402/04/13 رجوع به آگهی
6757358 مزایده واگذاری اجاره محل واحد تصویر برداری و مجوزهای از آن بیمارستان استان اصفهان 1402/04/13 رجوع به آگهی
6757348 مزایده ضایعات آهن وچدن استان اصفهان 1402/04/13 رجوع به آگهی
6757337 مزایده فروش ضایعات استیل استان اصفهان 1402/04/13 رجوع به آگهی
6757332 مزایده ضایعات مس استان اصفهان 1402/04/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11