کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7202542 مزایده اجاره زمین چمن فوتبال استان اصفهان 1402/07/25 1402/08/14
6976724 مزایده اجاره زمین چمن فوتبال استان اصفهان 1402/06/08 رجوع به آگهی
3699745 مزایده فروش یک باب منزل مسکونی استان اصفهان 1399/12/12 1399/12/12
3696252 مزایده واگذاری یک باب منزل سازمانی عرصه ۲۴۰ مترمربع- زیرزمین حدودا ۷۵ متر همکف حدودا ۱۶۰ متر- ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی ۵۳۱۲ فرعی از ۴۹۹۹ اصلی استان اصفهان، استان تهران 1399/12/11 1399/12/12
3690407 مزایده واگذاری یک باب منزل سازمانی استان اصفهان، استان تهران 1399/12/10 1399/12/12
3679071 مزایده فروش ساختمان با کاربری مسکونی استان اصفهان 1399/12/05 رجوع به آگهی
3675697 مزایده فروش یک باب منزل سازمانی استان اصفهان، استان تهران 1399/12/05 رجوع به آگهی
3670733 مزایده فروش یک باب منزل سازمانی استان اصفهان، استان تهران 1399/12/03 1399/12/04
3670434 مزایده فروش یک باب منزل سازمانی متعلق به شرکت استان اصفهان 1399/12/03 1399/12/04
3641156 مزایده فروش منزل مسکونی استان اصفهان 1399/11/26 رجوع به آگهی
2660228 مزایده فروش اقلام مازاد، مستعمل و قراضه استان اصفهان، استان تهران 1398/12/07 رجوع به آگهی
2652847 مزایده فروش اقلام مازاد، مستعمل و قراضه استان اصفهان، استان تهران 1398/12/05 رجوع به آگهی
2321920 مزایده فروش منزل مسکونی استان اصفهان 1398/07/21 رجوع به آگهی
1027133 مزایده فروش تعداد 228 قلم کالای نوی مازاد بر نیاز و اسقاط و از رده خارج شامل لوازم اداری، آهن آلات و ... استان اصفهان 1395/11/30 1395/12/07
1025847 مزایده فروش تعداد 228 قلم کالای نوی مازاد بر نیاز و اسقاط و از رده خارج شامل لوازم اداری، آهن آلات و ... استان اصفهان 1395/11/27 1395/12/07
1011330 مزایده فروش تعداد 228 قلم کالای نوی مازاد بر نیاز و اسقاط و از رده خارج شامل لوازم اداری، آهن آلات و ... استان اصفهان 1395/10/30 1395/11/09
1009375 مزایده فروش تعداد 228 قلم کالای نوی مازاد استان اصفهان 1395/10/27 1395/11/09
809110 مزایده فروش مقادیری آهن آلات دست دوم و اقلام اسقاطی استان اصفهان 1394/06/14 1394/06/23
808176 مزایده فروش مقادیری آهن آلات دست دوم و اقلام اسقاطی استان اصفهان 1394/06/11 رجوع به آگهی
312224 مزایده فروش 5 دستگاه تلمبه 45 لیتری پیمانه نو استان اصفهان 1390/07/21 1390/07/28
صفحه 1 از 4