کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8196942 مزایده واگذاری بوفه و کافه تریا مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی استان تهران 1403/04/18 1403/04/20
8196718 مزایده واگذاری بوفه بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) رباط کریم استان تهران 1403/04/18 1403/04/20
8183022 مزایده واگذاری اجاره مکان بوفه بیمارستان امام سجاد (ع) به متراژ تقریبی 50 متر به مدت 3 ماه استان تهران 1403/04/14 1403/04/16
8108749 مزایده اجاره بیلبورد سه وجهی پردیس همت دانشگاه علوم پزشکی ایران استان تهران 1403/03/27 1403/03/30
7962308 مزایده واگذاری مشارکتی واحد آزمایشگاه استان تهران 1403/02/23 1403/02/26
7929273 مزایده واگذاری بوفه مرکز آموزشی درمانی استان تهران 1403/02/18 1403/02/19
7929263 مزایده واگذاری بوفه بیمارستان امام خمینی (ره) شهریار به فروشگاه های زنجیره ای استان تهران 1403/02/18 1403/02/19
7927712 مزایده اجاره بوفه استان تهران 1403/02/17 1403/02/19
7925784 مزایده واگذاری بوفه بیمارستان امام سجاد(ع) شهریار به فروشگاه های زنجیره ای استان تهران 1403/02/17 1403/02/19
7922919 مزایده اجاره بوفه استان تهران 1403/02/16 1403/02/19
7839659 مزایده واگذاری بوفه بیمارستان استان تهران 1403/01/27 رجوع به آگهی
7839650 مزایده واگذاری بوفه مرکز آموزشی درمانی فیروزگر به فروشگاه های زنجیره ای استان تهران 1403/01/27 رجوع به آگهی
7839605 مزایده اجاره واگذاری بوفه استان تهران 1403/01/27 رجوع به آگهی
7791346 مزایده واگذاری بوفه اورژانس استان تهران 1402/12/28 رجوع به آگهی
7787179 مزایده واگذاری اجاره بوفه اورژانس ( به مدت سه سال ) استان تهران 1402/12/26 1403/01/08
7726757 مزایده اجاره بوفه استان تهران 1402/12/08 رجوع به آگهی
7702524 مزایده اجاره بوفه (به مدت سه سال) استان تهران 1402/12/03 1402/12/09
7671857 مزایده 2 عنوان مزایده شامل : واگذاری مشارکتی واحد آزمایشگاه استان تهران 1402/11/26 1402/12/01
7635290 مزایده اجاره بوفه استان تهران 1402/11/16 رجوع به آگهی
7588686 مزایده دو عنوان مزایده شامل : واگذاری مشارکتی واحد ازمایشگاه استان تهران 1402/11/07 1402/11/10
صفحه 1 از 6