مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش محصول خرمای نخل های باغ 1396/10/30 رجوع به آگهی
فروش محصول خرمای نخل های باغ محمد آباد و پارکها و بولوارهای سطح شهر به صورت غرس کلی 1396/10/23 رجوع به آگهی
فروش محصول نارنج پارک ها و بلوار های سطح شهر را به صورت وزنی 1396/09/30 رجوع به آگهی
فروش محصول نارنج پارک ها و بلوار های سطح شهر را به صورت وزنی 1396/09/23 رجوع به آگهی
واگذاری کیوسک 1396/06/04 رجوع به آگهی
واگذاری کیوسک 1396/06/04 رجوع به آگهی
واگذاری کیوسک واقع در روبروی امامزاده حسین (ع) 1396/05/28 رجوع به آگهی
واگذاری 12 دستگاه کیوسک موجود در سطح شهر به صورت اجاره 1396/03/29 رجوع به آگهی
واگذاری 220 مترمربع زمین جهت استقرار تاسیسات بادی 1396/03/20 رجوع به آگهی
واگذاری 220 مترمربع زمین واقع در ضلع شرقی پارک گلستان 1396/03/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9