کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
1279800 مزایده فروش محصول خرمای نخل های باغ استان فارس 1396/10/30 رجوع به آگهی
1274525 مزایده فروش محصول خرمای نخل های باغ محمد آباد و پارکها و بولوارهای سطح شهر به صورت غرس کلی استان فارس 1396/10/23 رجوع به آگهی
1259281 مزایده فروش محصول نارنج پارک ها و بلوار های سطح شهر را به صورت وزنی استان فارس 1396/10/02 رجوع به آگهی
1254038 مزایده فروش محصول نارنج پارک ها و بلوار های سطح شهر را به صورت وزنی استان فارس 1396/09/23 رجوع به آگهی
1193010 مزایده واگذاری کیوسک استان فارس 1396/06/04 رجوع به آگهی
1193008 مزایده واگذاری کیوسک استان فارس 1396/06/04 رجوع به آگهی
1188664 مزایده واگذاری کیوسک واقع در روبروی امامزاده حسین (ع) استان فارس 1396/05/28 رجوع به آگهی
1139659 مزایده واگذاری 12 دستگاه کیوسک موجود در سطح شهر به صورت اجاره استان فارس 1396/03/29 رجوع به آگهی
1131874 مزایده واگذاری 220 مترمربع زمین جهت استقرار تاسیسات بادی استان فارس 1396/03/20 رجوع به آگهی
1127688 مزایده واگذاری 220 مترمربع زمین واقع در ضلع شرقی پارک گلستان استان فارس 1396/03/13 رجوع به آگهی
1101902 مزایده واگذاری مجموعه فرهنگی تفریحی شهربازی استان فارس 1396/02/19 رجوع به آگهی
1097520 مزایده واگذاری مجموعه فرهنگی تفریحی شهربازی استان فارس 1396/02/12 رجوع به آگهی
1040369 مزایده واگذاری مجموعه فرهنگی تفریحی شهربازی استان فارس 1395/12/23 رجوع به آگهی
1037016 مزایده واگذاری مجموعه فرهنگی تفریحی شهربازی استان فارس 1395/12/16 رجوع به آگهی
1024656 مزایده واگذاری 100 مترمربع زمین واقع در ضلع جنوب شرقی پارک استان فارس 1395/11/25 رجوع به آگهی
1020821 مزایده واگذاری 100 مترمربع زمین واقع در ضلع جنوب شرقی پارک کوهسار استان فارس 1395/11/18 رجوع به آگهی
1003849 مزایده واگذاری مجموعه فرهنگی تفریحی شهربازی به صورت اجاره به مدت 3 سال استان فارس 1395/10/15 رجوع به آگهی
1000488 مزایده واگذاری مجموعه فرهنگی تفریحی شهربازی استان فارس 1395/10/08 رجوع به آگهی
995953 مزایده فروش محصول مرکبات استان فارس 1395/09/29 رجوع به آگهی
993299 مزایده فروش محصول مرکبات باغ استان فارس 1395/09/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5