کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6779209 مزایده فروش یک دستگاه بویلر 15 تنی 35000 Lbs/hr و ولتاژ 380V/50HZ استان خوزستان، استان تهران 1402/04/19 1402/04/28
6769281 مزایده یک دستگاه بویلر 15 تنی استان تهران 1402/04/17 رجوع به آگهی
6767999 مزایده فروش یک دستگاه بویلر 15 تنی 35000 Lbs/hr و ولتاژ 380V/50HZ استان تهران 1402/04/17 1402/04/28
6649646 مزایده استقرار سیستم مدیریت پسماند و اخذ گواهینامه مربوطه استان تهران 1402/03/22 1402/03/27
6611771 مزایده فروش ضایعات و آهن آلات استان بوشهر 1402/03/10 رجوع به آگهی
6047342 مزایده فروش یک دستگاه بویلر 15 تنی استان تهران 1401/09/23 1401/10/01
6039547 مزایده فروش یک دستگاه بویلر 15 تنی استان خوزستان، استان تهران 1401/09/21 رجوع به آگهی
6038193 مزایده یک دستگاه بویلر15 تنی با ظرفیت lbs/hr 35000 و ولتاژ 380V/50HZ استان تهران 1401/09/21 1401/10/01
6036566 مزایده فروش یک دستگاه بویلر 15 تنی موجود استان تهران 1401/09/21 1401/10/01
5686134 مزایده فروش دو واحد آپارتمان نیمه کاره استان بوشهر، استان تهران 1401/06/23 1401/06/28
5679797 مزایده فروش دو واحد آپارتمان نیمه کاره استان بوشهر، استان تهران 1401/06/21 1401/06/28
5678606 مزایده فروش دو واحد آپارتمان نیمه کاره استان بوشهر، استان تهران 1401/06/21 1401/06/28
5441463 مزایده فروش شش دانگ یک باب خانه ویلایی استان خوزستان، استان تهران 1401/04/15 1401/04/22
5434731 مزایده فروش شش دانگ یک باب خانه ویلایی استان خوزستان، استان تهران 1401/04/13 1401/04/22
5228286 مزایده فروش شش دانگ یک باب خانه ویلایی استان خوزستان 1401/02/31 1401/03/07
5223502 مزایده فروش شش دانگ یک باب خانه ویلایی به مساحت تقریبی 311/23متر مربع استان خوزستان 1401/02/28 رجوع به آگهی
4918963 مزایده فروش شش دانگ یک قطعه زمین استان خوزستان، استان تهران 1400/12/04 1400/12/07
4899411 مزایده فروش شش دانگ یک قطعه زمین استان خوزستان، استان تهران 1400/12/02 1400/12/07
4898747 مزایده فروش شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 2038 مترمربع استان خوزستان 1400/12/01 رجوع به آگهی
4739582 مزایده شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۰۳۸ متر مربع استان خوزستان، استان تهران 1400/10/29 1400/11/04
صفحه 1 از 5