مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش املاک مازاد 1399/06/03 رجوع به آگهی
فروش املاک مازاد خود 1399/05/20 رجوع به آگهی
زمین با عرصه 309.61 -زمین با عرصه 788.52 -ساختمان با عرصه 861.84 1399/05/21 رجوع به آگهی
فروش املاک 1399/04/28 1399/05/06
فروش املاک - مهمانسرا - زمین 1399/04/04 1399/04/21
فروش تعداد 5 دستگاه از خودروهای قابل شماره گذاری ـ نیسان پیکاب ـ مزدا دوکابین 1398/11/03 رجوع به آگهی
فروش 5 عدد خودرو قابل شماره گذاری 1398/11/06 1398/11/16
5 عدد خودرو قابل شماره گذاری 1398/11/05 رجوع به آگهی
فروش تعداد 5 دستگاه از خودورهای قابل شماره گذاری شامل نیسان پیکاب و مزدا دو کابین 1398/11/03 رجوع به آگهی
فروش تعداد 14 دستگاه از خودروهای قابل شماره گذاری و 16 دستگاه از خودروهای اوراقی 1397/10/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2