مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره ساختمان مهمانسرا 1399/05/19 رجوع به آگهی
اجاره ساختمان مهمانسرا 1399/05/11 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین به مساحت یک هکتار از طریق اجاره 1398/07/03 رجوع به آگهی
واگذاری سالن های سلف سرویس، آشپزخانه ، بوفه ، اتاق تکثیر انتشارات و گلخانه 1397/11/18 رجوع به آگهی
فروش آهن آلات مازاد بر نیاز 1397/11/18 رجوع به آگهی
فروش آهن آلات مازاد بر نیاز 1397/11/18 رجوع به آگهی
فروش آهن آلات مازاد بر نیاز 1397/11/10 رجوع به آگهی
واگذاری سالن های سلف سرویس، آشپزخانه ، بوفه ، اتاق تکثیر انتشارات و گلخانه 1397/11/04 رجوع به آگهی
فروش دو دستگاه خودروی سواری پژو 405 در مدلهای 83 و 85 1397/11/04 رجوع به آگهی
فروش دو دستگاه خودروی سواری پژو 405 1397/02/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2