کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8175816 مزایده اجاره گلخانه شهرداری امیریه استان سمنان 1403/04/12 1403/04/20
7629784 مزایده اجاره مغازه مجتمع خدمات رفاهی استان سمنان 1402/11/15 رجوع به آگهی
7172513 مزایده اجاره مغازه های مجتمع استان سمنان 1402/07/18 رجوع به آگهی
7073970 مزایده اجاره مغازه های مجتمع خدمات رفاهی شهرداری استان سمنان 1402/07/03 رجوع به آگهی
6987401 مزایده فروش یک دستگاه پراید (اسقاط) استان سمنان 1402/06/11 رجوع به آگهی
6796870 مزایده فروش ماشین الات فرسوده شامل سواری پراید صبا استان سمنان 1402/04/24 رجوع به آگهی
6796766 مزایده فروش ماشین الات فرسوده نیسان استان سمنان 1402/04/24 رجوع به آگهی
6628368 مزایده فروش ماشین آلات فرسوده سواری پراید صبا مدل 81 استان سمنان 1402/03/17 رجوع به آگهی
6628116 مزایده فروش ماشین الات فرسوده نیسان استان سمنان 1402/03/17 رجوع به آگهی
6628095 مزایده فروش ماشین الات فرسوده نیسان استان سمنان 1402/03/17 رجوع به آگهی
6546642 مزایده فروش سواری پراید صبا مدل 1381 به رنگ سفید شیری روغنی استان سمنان 1402/02/24 رجوع به آگهی
6546105 مزایده فروش ماشین الات فرسوده نیسان استان سمنان 1402/02/24 رجوع به آگهی
6545977 مزایده فروش ماشین الات فرسوده کامیونت کمپرسی نیسان 2400 مدل 1383 رنگ آبی روغنی استان سمنان 1402/02/24 رجوع به آگهی
5753065 مزایده اجاره سایت تولید مصنوعات بتنی استان سمنان 1401/07/11 رجوع به آگهی
5585415 مزایده اجاره یگ باب مغازه مجتمع خدمات رفاهی استان سمنان 1401/05/24 رجوع به آگهی
5511255 مزایده اجاره مغازه استان سمنان 1401/05/02 رجوع به آگهی
5230531 مزایده فروش آهن آلات استان سمنان 1401/02/31 1401/03/11
5112108 مزایده اجاره دو باب مغازه مجتمع خدمات رفاهی استان سمنان 1401/02/03 رجوع به آگهی
5029102 مزایده اجاره دو باب مغازه تجاری مجتمع خدمات رفاهی استان سمنان 1401/01/14 رجوع به آگهی
4990371 مزایده اجاره دو باب مغازه استان سمنان 1400/12/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3