کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8002456 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری مسکونی (موقوفه) به مساحت کل زمین 245.25 مترمربع استان قزوین 1403/02/30 1403/03/02
7990587 مزایده یک قطعه زمین با کاربری تجاری مسکونی استان قزوین 1403/02/30 1403/03/02
7587841 مزایده مغازه / نوع کاربری : تجاری استان قزوین 1402/11/07 رجوع به آگهی
7587562 مزایده مغازه / نوع کاربری : تجاری / سطح کل زمین : 56/32 استان قزوین 1402/11/07 رجوع به آگهی
7584242 مزایده اجاره 7 باب مغازه استان قزوین 1402/11/04 رجوع به آگهی
7583147 مزایده اجاره 7 باب مغازه استان قزوین 1402/11/04 1402/11/10
7582556 مزایده فروش 1 باب مغازه با کاربری تجاری به مساحت 56.32 متر همکف 20 متر بالکن استان قزوین 1402/11/04 1402/11/10
7243710 مزایده اجاره 8 باب مغازه استان قزوین 1402/08/07 رجوع به آگهی
7239552 مزایده واگذاری اجاره 8 باب مغازه کاربری تجاری استان قزوین 1402/08/06 1402/08/10
6729101 مزایده ساختمان / نوع کاربری : مسکونی استان قزوین 1402/04/06 رجوع به آگهی
6723043 مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی استان قزوین 1402/04/04 1402/04/10
6328396 مزایده زمین کاربری تجاری استان قزوین 1401/12/06 رجوع به آگهی
6320790 مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 287/70 به پلاک ثبتی 261/319 فرعی از 36 اصل با کاربری تجاری خدماتی استان قزوین 1401/12/03 1401/12/08
6124321 مزایده فروش زمین تجاری / مسکونی استان قزوین 1401/10/18 رجوع به آگهی
6111391 مزایده فروش سه قطعه زمین با کاربری مسکونی - تجاری استان قزوین 1401/10/14 1401/10/21
5899111 مزایده فروش زمین / نوع کاربری : اداری استان قزوین 1401/08/09 رجوع به آگهی
5868991 مزایده فروش ملک کاربری اداری استان قزوین 1401/08/07 1401/08/14
5687783 مزایده فروش زمین / نوع کاربری : مسکونی استان قزوین 1401/06/23 رجوع به آگهی
5675065 مزایده فروش 2 قطعه زمین مسکونی استان قزوین 1401/06/20 1401/06/30
5532730 مزایده فروش 2125 عدد ژل ضد عفونی کننده الکی 250 میلی لیتر سروینا و ... استان قزوین 1401/05/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4