کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8227748 مزایده 11 عنوان شامل: انواع ضایعات آهن آلات (جارویی- سالانه) - انواع ضایعات نایلون، پلاستیک - انواع ضایعات تخته، چوب و.. استان آذربایجان شرقی 1403/04/27 1403/05/01
8213817 مزایده فروش اقلام مازاد و از رده خارج شده استان آذربایجان شرقی 1403/04/21 رجوع به آگهی
8185342 مزایده کاتالیست های مستعمل حاوی پلاتین استان آذربایجان شرقی 1403/04/16 رجوع به آگهی
8159121 مزایده کاتالیست های مستعمل حاوی پلاتین خود استان آذربایجان شرقی 1403/04/09 رجوع به آگهی
7980359 مزایده خرید 20 تن برنج صدری دمسیاه تشریفات دودی مورد نیاز خود استان آذربایجان شرقی 1403/02/27 1403/03/01
7306786 مزایده فروش اقلام مازاد و از رده خارج شامل 19 مورد - انواع ضایعات آهن آلات (جارویی سالانه)- انواع ضایعات نایلون پلاستیک و... (جارویی - سالانه) استان آذربایجان شرقی 1402/08/24 رجوع به آگهی
6875817 مزایده فروش ضایعات فرایندی و مواد شیمیایی تاریخ گذشته در 19ردیف شامل : انواع پشم شیشه ضایعاتی - روغن مستعمل سوخته صنعتی - ضایعات کاتالیست استان آذربایجان شرقی 1402/05/15 رجوع به آگهی
6859355 مزایده فروش ضایعات فرایندی و مواد شیمیایی تاریخ گذشته در 19 ردیف شامل : انواع پشم شیشه ضایعاتی - روغن مستعمل سوخته صنعتی - ضایعات کاتالیست استان آذربایجان شرقی 1402/05/10 رجوع به آگهی
6430068 مزایده فروش کانتینر 20 فوت دست دوم 6متری استان آذربایجان شرقی 1402/01/21 رجوع به آگهی
6411378 مزایده فروش تعداد 200 دستگاه کانتینر 20 فوت دست دوم (6) متری استان آذربایجان شرقی 1402/01/15 رجوع به آگهی
6302952 مزایده فروش هفت بچ از کاتالیستهای اکسیداسیون مستعمل حاوی پلاتین خود استان آذربایجان شرقی 1401/11/30 1401/12/07
6269170 مزایده فروش هفت بچ از کاتالیستهای اکسیداسیون مستعمل حاوی پلاتین استان آذربایجان شرقی 1401/11/23 1401/12/07
6077843 مزایده فروش اقلام مازاد و از رده خارج انواع ضایعات آهن آلات جارویی- سالانه- انواع ضایعات نایلون، پلاستیک- انواع تایر ضایعاتی- فین تیوب مستعمل- انواع ضایعات آلومینیوم سالانه استان آذربایجان شرقی 1401/10/04 رجوع به آگهی
6064409 مزایده فروش اقلام مازاد و از رده خارج انواع ضایعات آهن آلات جارویی- سالانه- انواع ضایعات نایلون، پلاستیک- انواع تایر ضایعاتی- فین تیوب مستعمل- انواع ضایعات آلومینیوم سالانه استان آذربایجان شرقی 1401/09/29 رجوع به آگهی
5989897 مزایده فروش چهار بچ از کاتالیستهای مستعمل حاوی پلاتین استان آذربایجان شرقی 1401/09/07 1401/09/13
5970723 مزایده چهار بچ از کاتالیستهای مستعمل حاوی پلاتین استان آذربایجان شرقی 1401/09/01 1401/09/13
5867697 مزایده فروش تعداد 250 دستگاه کانتینر 20 فوت دست دوم (6 متری) و 3 دستگاه کانتینر 40 فوت مستعمل (12 متری) استان آذربایجان شرقی 1401/08/05 رجوع به آگهی
5836431 مزایده فروش تعداد 250 دستگاه کانتینر 20 فوت دست دوم (6 متری) و 3 دستگاه کانتینر 40 فوت مستعمل (12 متری) استان آذربایجان شرقی 1401/07/30 رجوع به آگهی
5667617 مزایده فروش مقدار 120.584/3 متر لوله فولادی استان آذربایجان شرقی 1401/06/17 1401/06/20
5647159 مزایده فروش مقدار 120.584/3 متر لوله فولادی استان آذربایجان شرقی 1401/06/12 1401/06/20
صفحه 1 از 7