مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش تعدادی از وسایط نقلیه مستهلک خود 1401/03/03 رجوع به آگهی
مزایده عملیات تفکیک زباله از مبدأ پسماندهای شهری 1401/02/05 رجوع به آگهی
مزایده عملیات تفکیک زباله از مبدأ پسماندهای شهری 1401/01/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات و آهن آلات اوراقی شهرداری 1400/12/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری عملیات تفکیک زباله از مبدأ پسماندهای شهری 1400/12/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری عملیات تفکیک زباله از مبدأ پسماندهای شهری 1400/11/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری قطع درختان خشک ، پوسیده ، خطرساز و مزاحم سطح شهر 1400/11/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت غرفه میوه فروشی 1400/11/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری قطع درختان خشک ، پوسیده ، خطرساز و مزاحم سطح شهر 1400/10/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت غرفه میوه فروشی به صورت اجاره 1400/10/29 رجوع به آگهی
مزایده عملیات تفکیک زباله از مبدأ پسماندها 1400/10/07 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری عملیات تفکیک زباله از مبدأ پسماندهای شهری 1400/09/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری قطع درختان خشک ، پوسیده ، خطرساز و مزاحم سطح شهر 1400/09/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری قطع درختان خشک ، پوسیده ،خطرساز و مزاحم سطح شهر 1400/09/18 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد 4 قطعه زمین با کاربری مسکونی و 12 قطعه با کاربری تجاری 1400/07/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تبلیغات محیطی سطح شهر 1400/07/08 رجوع به آگهی
مزایده تعداد 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی و 15 قطعه با کاربری تجاری 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تبلیغات محیطی سطح شهر 1400/06/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تبلیغات محیطی سطح شهر 1400/05/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک لاین از پارک 1400/03/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8