مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری یک لاین از پارک 1399/06/20 رجوع به آگهی
واگذاری یک لاین از پارک 1399/06/13 رجوع به آگهی
واگذاری یک لاین از پارک 1399/06/02 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب مغازه جهت راه اندازی ساندویچ فروشی 1399/05/23 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/04/23 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب مغازه جهت راه اندازی ساندویچ فروشی 1399/04/18 رجوع به آگهی
فروش تعداد سه باب مغازه تجاری 1399/04/05 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/04/05 رجوع به آگهی
واگذاری یک لاین از پارک 1399/03/06 رجوع به آگهی
واگذاری یک لاین از پارک کتاب واقع در قسمت شرق آن به متراژ 100 مترمربع 1399/02/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11