کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8218670 مزایده اجاره شهربازی استان فارس 1403/04/23 1403/05/09
8187720 مزایده واگذاری مقداری از فضاهای موجود در پارکهای سطح شهر جهت استفاده شهربازی استان فارس 1403/04/16 1403/05/09
8173807 مزایده فروش ضایعات و آهن آلات اوراقی شهرداری استان مازندران 1403/04/12 1403/04/18
8087952 مزایده فروش ضایعات و آهن آلات اوراقی استان لرستان 1403/03/22 رجوع به آگهی
8036535 مزایده فروش چوب استان لرستان 1403/03/08 رجوع به آگهی
8031744 مزایده واگذاری اجاره امتیاز استفاده از یک قطعه زمین استان فارس 1403/03/07 رجوع به آگهی
8031130 مزایده واگذاری عملیات تفکیک زباله از مبدأ پسماندهای شهری استان فارس 1403/03/07 رجوع به آگهی
8005915 مزایده اجاره امتیاز استفاده از یک قطعه زمین به منظور درآمد زایی و اشتغال و فراهم آوردن محیطی شاد و سرگرم کننده برای سنین مختلف استان فارس 1403/02/31 رجوع به آگهی
8005899 مزایده واگذاری عملیات تفکیک زباله از مبدأ پسماندهای شهری استان فارس 1403/02/31 رجوع به آگهی
7975948 مزایده فروش چوب استان لرستان 1403/02/26 رجوع به آگهی
7274030 مزایده اجاره زمین فوتبال استان لرستان 1402/08/15 رجوع به آگهی
7192102 مزایده فروش وسایط نقلیه مستهلک شامل : کامیون بنز زباله کش کامیون کمپرسی کامیون باری فلزی استان مازندران 1402/07/22 رجوع به آگهی
6990051 مزایده فروش 5 ردیف مزایده خودرو کامیون بنز ز باله کش - کامیون کمپرسی - کامیون باری فلزی - کامیون باری فلزی - کامیون کمپرسی استان مازندران 1402/06/12 1402/06/29
6965325 مزایده فروش 5 ردیف: - کامیون بنز زباله کش با مدل 88 و رنگ نارنجی روغنی - کامیون کمپرسی با مدل 80 و رنگ نارنجی - کامیون باری فلزی با مدل 78 و رنگ نارنجی - کامیون باری فلزی با مدل 78 و رنگ نارنجی - کامی... استان فارس 1402/06/05 1402/06/29
6912144 مزایده واگذاری قطع درختان ،خشک پوسیده، خطرساز و مزاحم سطح شهر استان لرستان 1402/05/24 رجوع به آگهی
6743369 مزایده واگذاری قطع درختان ،خشک پوسیده، خطرساز و مزاحم سطح شهر استان لرستان 1402/04/10 رجوع به آگهی
6706816 مزایده واگذاری قطع درختان ،خشک پوسیده، خطرساز و مزاحم سطح شهر استان لرستان 1402/04/03 رجوع به آگهی
6583251 مزایده اجاره یک قطعه زمین جهت احداث باشگاه تنیس استان لرستان 1402/03/03 رجوع به آگهی
6556879 مزایده اجاره یک قطعه زمین جهت احداث باشگاه تنیس استان لرستان 1402/02/27 رجوع به آگهی
6556526 مزایده اجاره مقداری از فضاهای موجود در پارکهای سطح شهر جهت استفاده شهر بازی ورزشی و گردشگری استان فارس 1402/02/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10