مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تعداد محدودی از زمین های صنعتی و خدماتی 1399/05/23 1399/06/01
واگذاری تعداد محدودی از زمین های صنعتی و خدماتی 1399/05/22 1399/06/01
فروش زمین با کاربری صنعتی 1399/05/22 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد محدودی از زمین های صنعتی و خدماتی موجود در شهرک ها و نواحی صنعتی 1398/11/23 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد محدودی از زمین‌های صنعتی و خدماتی موجود در شهرکها و نواحی صنعتی بصورت نقد و اقساط 1398/11/21 1398/11/30
فروش زمین با کاربری تجاری - زمین با کاربری صنعتی 1398/11/21 رجوع به آگهی
فروش تعداد محدودی از زمین های صنعتی 1398/11/02 رجوع به آگهی
فروش تعداد محدودی از زمین های صنعتی موجود در شهرک صنعتی 1398/11/01 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد محدودی از زمین های صنعتی 1398/11/01 1398/11/08
واگذاری تعداد محدودی از زمین های صنعتی و خدماتی موجود در شهرکها و نواحی صنعتی زیر به صورت نقد و اقس... 1398/10/09 1398/10/18
صفحه 1 از 6