مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش سرشاخه ها و تنه خشک درختان 1400/12/11 1400/12/17
مزایده واگذاری زمین محل پارکینگ وسائط نقلیه 1400/12/11 1400/12/17
مزایده واگذاری کیوسک اغذیه فروشی 1400/12/11 1400/12/17
مزایده فروش پلاک D۱۱ با کاربری باربری به مساحت تقریبی ۵۰۰۰/۰۹ متر مربع 1400/12/10 1400/12/16
مزایده 4 واحد مغازه حاشیه پارک 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک دستگاه سوله 1400/12/10 1400/12/16
مزایده واگذاری واحد شماره ۳۷ تجاری 1400/12/10 1400/12/16
مزایده واگذاری واحد شماره ۳۷ تجاری به مساحت ۸/۴۸ متر مربع بصورت اجاره 1400/12/05 1400/12/16
مزایده فروش پلاک D۱۱ با کاربری باربری 1400/12/05 1400/12/16
مزایده فروش سرشاخه هاوتنه خشک درختان 1400/12/03 1400/12/17
مزایده واگذاری کیوسک اغذیه فروشی 1400/12/03 1400/12/17
مزایده واگذاری زمین محل پارکینگ وسائط نقلیه 1400/12/03 1400/12/17
مزایده واگذاری یک دستگاه سوله 1400/12/02 1400/12/16
مزایده واگذاری اجاره سه مکان عرصه دو محل و قسمتی از سقف ساختمان جهت نصب دکل و آنتن و تجهیزات سیستم BTS 1400/11/14 1400/11/20
مزایده واگذاری زمین محل پارکینگ 1400/11/14 1400/11/20
مزایده واگذاری زمین به مساحت 237/9 متر مربع 1400/11/07 1400/11/20
مزایده اجاره سه مکان عرصه دو محل و قسمتی از سقف ساختمان جهت نصب دکل و آنتن و تجهیزات سیستم BTS 1400/11/07 1400/11/20
مزایده فروش پلاک C03 با کاربری باربری 1400/10/21 1400/10/28
مزایده فروش پلاک C03 با کاربری باربری 1400/10/15 1400/10/28
مزایده سه مکان(عرصه دو محل و قسمتی از سقف ساختمان) جهت نصب دکل و آنتن و تجهیزات سیستم BTS 1400/10/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 23