مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تاسیسات و ادارات از رده خارج کشاورزی 1399/06/10 رجوع به آگهی
فروش تاسیسات وادوات از رده خارج کشاورزی 1399/05/20 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره یک واحد تجاری 1398/06/23 رجوع به آگهی
فروش اموال اسقاطی و از رده خارج 1398/05/28 رجوع به آگهی
فروش اموال اسقاطی و خارج از رده خارج خود 1397/11/28 رجوع به آگهی
تخریب مدارس سطح شهرستان 1397/06/10 رجوع به آگهی
اجاره ملک تجاری 1397/06/04 رجوع به آگهی
فروش اموال اسقاطی و از رده خارج(ماشین آلات کشاورزی و ضایعات) 1396/10/30 رجوع به آگهی
فروش اموال اسقاطی و از رده خارج (ماشین آلات کشاورزی و ضایعات) هنرستان 1396/10/18 رجوع به آگهی
تخریب 10 مدرسه به صورت مجزا 1396/09/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2