مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 9 دستگاه خودرو اسقاطی 1399/07/02 1399/07/14
اجاره آزمایشگاه شیر مرکز DHI 1399/04/28 1399/05/07
زمین و مستحدثات باکاربری انباری 1399/04/22 رجوع به آگهی
فروش اموال غیر منقول 1399/04/22 رجوع به آگهی
مزایده ملک با عرصه طبق سند 5571 و 8553 مجموعا 14124 مترمربع 1399/04/22 رجوع به آگهی
اجاره آزمایشگاه شیر DHI 1399/04/14 رجوع به آگهی
اجاره آزمایشگاه شیر DHI 1399/04/01 رجوع به آگهی
فروش 11 دستگاه خودرو اسقاطی 1399/02/20 رجوع به آگهی
اجاره املاک 1398/12/01 رجوع به آگهی
اجاره املاک 1398/11/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2