کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8012815 مزایده واگذاری اموال منقول و غیر منقول ایستگاه اصلاح نژاد گوسفند زندی استان تهران 1403/03/01 1403/03/06
7538769 مزایده فروش یکدستگاه خودروی قابل واگذاری سنددار آردی سفید استان تهران 1402/10/23 رجوع به آگهی
7500782 مزایده فروش یکدستگاه خودروی قابل واگذاری سنددار آردی سفید استان تهران 1402/10/13 رجوع به آگهی
7408499 مزایده فروش با سند و قابل شماره گذاری چهار (4) دستگاه خودروی سواری استان تهران 1402/09/15 1402/09/20
7399895 مزایده فروش یکدستگاه خودروی اسقاطی وانت دوکابین مزدا 2000مدل 1382 آبی فیروزه ای استان تهران 1402/09/13 رجوع به آگهی
7199879 مزایده فروش 3دستگاه خودروی سواری سند دار استان تهران 1402/07/24 رجوع به آگهی
7057733 مزایده فروش با سند و قابل شماره گذاری سه (3) دستگاه خودروی سواری استان تهران 1402/06/28 1402/07/03
7054299 مزایده فروش 3دستگاه خودروی سواری سند دار استان تهران 1402/06/27 رجوع به آگهی
6919441 مزایده فروش 3دستگاه خودروی سواری سند دار استان تهران 1402/05/26 رجوع به آگهی
6916882 مزایده فروش یکدستگاه خودروی اسقاطی وانت دوکابین مزدا کارا2000مدل 1396 سفیدرنگ استان تهران 1402/05/25 رجوع به آگهی
6059650 مزایده فروش لوازم تأسیسات آبرسانی موجود در انبار سازمان استان تهران 1401/09/28 1401/09/30
6058411 مزایده فروش تاسیسات آبرسانی شامل لوله سیمانی ازبست 500 میلی متر 5 متری pn10 - فلنچ چدنی 600 میلی متر pn 10 - زانوی چدنی 900 میلی متر pn10- لولهسیاه فلزی درزدار 8 اینچ و ... استان تهران 1401/09/27 رجوع به آگهی
6056042 مزایده فروش لوازم تأسیسات آبرسانی موجود در انبار استان تهران 1401/09/27 1401/09/30
5975830 مزایده فروش لوازم تاسیسات آبرسانی موجود استان تهران 1401/09/02 1401/09/07
5974868 مزایده فروش لوازم تاسیسات آبرسانی موجود درانبار شامل : زانوی چدنی - شیر کنترل اتوماتیک - لوله سیمانی آزبست - فلنچ چدنی استان تهران 1401/09/02 رجوع به آگهی
5971403 مزایده فروش لوازم تاسیسات آبرسانی استان تهران 1401/09/01 1401/09/07
5916342 مزایده فروش لوازم تاسیسات آبرسانی استان تهران 1401/08/15 1401/08/19
5915472 مزایده فروش لوازم تاسیسات آبرسانی استان تهران 1401/08/15 رجوع به آگهی
5912113 مزایده فروش لوازم تأسیسات آب رسانی استان تهران 1401/08/14 1401/08/19
5793380 مزایده اجاره غیر منقول استان تهران 1401/07/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4