کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6683338 مزایده فروش دو دستگاه کامیون کمپرسی آمیکو مدل 1401 و دو دستگاه کامیونت جی ام سی 5 تن مدل 1391 استان البرز 1402/03/28 1402/04/10
6676779 مزایده فروش دو دستگاه کامیون کمپرسی آمیکو مدل 1401 و دو دستگاه کامیونت جی ام سی 5 تن مدل 1391 استان تهران 1402/03/27 1402/04/10
6589507 مزایده فروش دو دستگاه کامیون کمپرسی آمیکو مدل 1401 و دو دستگاه کامیونت جی ام سی 5 تن مدل 1391 استان تهران 1402/03/06 1402/03/21
5476775 مزایده اجاره یک واحد سوله اداری به مساحت تقریبی 260 مترمربع استان تهران 1401/04/21 1401/05/05
5376058 مزایده اجاره یک واحد سوله اداری به مساحت تقریبی 260 مترمربع استان تهران 1401/03/30 1401/04/13
3412502 مزایده فروش یک دستگاه یدک 40 فوت یخچالی سه محور مدل 81 استان تهران 1399/09/08 رجوع به آگهی
3389528 مزایده یک دستگاه یدک 40 فوت یخچالی سه محور مدل 92 استان تهران 1399/08/28 رجوع به آگهی
3312136 مزایده فروش 3 دستگاه یدک 40 فوت یخچالی سه محور مدل 81 و 85 و 92 استان تهران 1399/07/30 رجوع به آگهی
3293015 مزایده اجاره یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 1000 مترمربع استان تهران 1399/07/22 رجوع به آگهی
3283791 مزایده اجاره یک قطعه زمین استان تهران 1399/07/19 رجوع به آگهی
3283789 مزایده اجاره یک قطعه زمین به مساحت تقریبی ۱۰۰۰ مترمربع استان تهران 1399/07/19 رجوع به آگهی
3283786 مزایده اجاره یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 2000 مترمربع استان تهران 1399/07/19 رجوع به آگهی
3224856 مزایده اجاره یک باب انبار محصور به انضمام دفتر اداری در 2 طبقه به مساحت تقریبی 1400 مترمربع به اضافه حدود یکهزار مترمربع از فضای جلوی انبار استان تهران 1399/07/02 رجوع به آگهی
3224681 مزایده اجاره یک باب سوله اسکلت فلزی به مساحت تقریبی ۱۱۰۰ متر مربع استان تهران 1399/07/02 رجوع به آگهی
3224656 مزایده اجاره یک باب انبار و محوطه استان تهران 1399/07/02 رجوع به آگهی
3200976 مزایده اجاره یک قطعه زمین به مساحت تقریبی ۱۰۰۰ مترمربع استان تهران 1399/06/27 رجوع به آگهی
3200965 مزایده اجاره یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 2000 مترمربع استان تهران 1399/06/27 رجوع به آگهی
3200964 مزایده اجاره یک قطعه زمین به مساحت تقریبی ۳۰۰۰ متر مربع استان تهران 1399/06/27 رجوع به آگهی
3200959 مزایده اجاره یک باب انبار مسقف به انضمام یک اتاق کوچک به مساحت تقریبی ۲۲۰ مترمربع استان تهران 1399/06/27 رجوع به آگهی
3174705 مزایده اجاره یک باب انبار محصور به انضمام دفتر اداری در 2 قطعه به مساحت تقریبی 1400 مترمربع به اضافه حدود 1000 مترمربع از فضای جلوی انبار استان تهران 1399/06/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4