مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره یک باب انبار محصور به انضمام دفتر اداری در 2 طبقه به مساحت تقریبی 1400 مترمربع به اضافه حدود... 1399/07/02 رجوع به آگهی
اجاره یک باب سوله اسکلت فلزی به مساحت تقریبی ۱۱۰۰ متر مربع 1399/07/02 رجوع به آگهی
اجاره یک باب انبار و محوطه 1399/07/02 رجوع به آگهی
اجاره یک قطعه زمین به مساحت تقریبی ۱۰۰۰ مترمربع 1399/06/27 رجوع به آگهی
اجاره یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 2000 مترمربع 1399/06/27 رجوع به آگهی
اجاره یک قطعه زمین به مساحت تقریبی ۳۰۰۰ متر مربع 1399/06/27 رجوع به آگهی
اجاره یک باب انبار مسقف به انضمام یک اتاق کوچک به مساحت تقریبی ۲۲۰ مترمربع 1399/06/27 رجوع به آگهی
اجاره یک باب انبار محصور به انضمام دفتر اداری در 2 قطعه به مساحت تقریبی 1400 مترمربع به اضافه حدود 1... 1399/06/17 رجوع به آگهی
جاره یک باب سوله اسکلت فلزی 1399/06/17 رجوع به آگهی
جهت اجاره یک باب انبار محصور به مساحت تقریبی 6۰۰ مترمربع و محوطه ای به مساحت 400 متر مربع 1399/06/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7