کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
1646698 مزایده واگذاری اجازه ساخت، نصب بنر تبلیغاتی برروی پیشانی پل های عابر پیاده و بهره برداری و نگهداری از آنها استان سمنان 1397/09/01 رجوع به آگهی
1371621 مزایده واگذاری اجازه ساخت و نصب بنر تبلیغاتی بر روی پیشانی پل های عابر پیاده و بهره برداری و نگهداری از آنها استان سمنان 1397/02/24 1397/03/02
1371454 مزایده واگذاری اجازه ساخت، نصب بنر تبلیغاتی بر روی پیشانی پل های عابر پیاده و بهره برداری و نگهداری از آنها استان سمنان 1397/02/24 1397/03/02
1304995 مزایده واگذاری اجازه ساخت و نصب بنر تبلیغاتی بر روی پیشانی پل های عابر پیاده و بهره برداری و نگهداری از آنها استان سمنان 1396/12/02 رجوع به آگهی
1017503 مزایده واگذاری اجازه نصب بنر تبلیغاتی استان تهران، استان سمنان 1395/11/12 1395/11/21
1000852 مزایده فروش یک دستگاه پژو 405 GLX مدل 1380 استان سمنان 1395/10/09 1395/10/18
1000144 مزایده واگذاری اجازه نصب بنز تبلیغاتی روی تابلو های منصوب بر پل عابر پیاده و ... استان سمنان 1395/10/08 1395/10/18
863931 مزایده فروش 2 دستگاه خودرو استان سمنان 1394/11/06 1394/11/18
832046 مزایده فروش سه د ستگاه خودرو استان سمنان 1394/08/14 رجوع به آگهی
818694 مزایده فروش سه د ستگاه خودرو استان سمنان 1394/07/08 1394/07/20
814814 مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری تبلیغاتی از 4 عدد تابلوی تبلیغاتی منصوبه استان سمنان 1394/06/29 1394/07/09
727599 مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از پارکینگ استان سمنان 1393/12/02 1393/12/04
717145 مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از پارکینگ استان سمنان 1393/11/08 1393/11/12
705002 مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی استان سمنان 1393/10/11 1393/10/22
690020 مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از پارکینگ استان سمنان 1393/09/02 1393/09/12
676016 مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از پارکینگ استان سمنان 1393/07/24 1393/08/06
675484 مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار استان سمنان 1393/07/23 1393/08/06
531930 مزایده واگذاری ساخت - نصب و بهره برداری تبلیغاتی از یکدستگاه پل عابر پیاده استان سمنان 1392/06/27 1392/07/08
531774 مزایده واگذاری ساخت - نصب و بهره برداری تبلیغاتی از یکدستگاه پل عابر پیاده استان سمنان 1392/06/26 1392/07/08
528981 مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه استان سمنان 1392/06/18 1392/06/30
صفحه 1 از 4