مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش دو دستگاه خودرو نیسان 1399/05/06 رجوع به آگهی
فروش دو دستگاه خودرو نیسان 1399/04/29 رجوع به آگهی
اجاره درمانگاه - یک باب مغازه 1398/10/23 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس 1398/05/16 رجوع به آگهی
اجاره مراکز ـ ساختمان حمام عمومی ـ یک واحد از مجتمع درمانی ـ گلخانه شهرداری ـ بازار روز هفتگی شهر 1398/05/16 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس 1398/04/24 رجوع به آگهی
واگذاری ساختمان رستوران 1398/04/01 رجوع به آگهی
واگذاری ساختمان رستوران 1398/03/25 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه خودرو نیسان مدل 1385 1397/04/26 رجوع به آگهی
یک دستگاه خودرو نیسان 1397/03/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2