مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
سرمایه گذاری جهت واگذاری طرحهای زراعت چوب 1397/04/04 1397/04/11
اجرای طرحهای زراعت چوب برابر کتابچه های مصوب سال 96 در مناطق ذکر شده 1397/04/03 1397/04/11
مزایده چوب جنگلی 1392/05/22 1392/05/27
مزایده 288/726 مترمکعب چوب جنگلی و 295 استرهیزم 1392/05/21 1392/05/27
فروش دستگاه تراکتور و دو دستگاه اسکیدر (تاف) چوب کشی و یک عدد غلطک راهسازی و... 1391/09/14 1391/09/23
فروش اموال منقول اسقاطی و مازاد شامل ده دستگاه موتورسیکلت و دو دستگاه تراکتور و... 1391/09/13 1391/09/23
فروش تعداد 532 اصله به حجم 1695.299 متر مکعب چوب جنگلی صنعتی و هیزمی 1391/06/14 1391/06/18
واگذاری تعداد 386 اصله به حجم 1265.329 متر مکعب چوب جنگلی صنعتی و هیزمی 1391/06/14 1391/06/18
فروش تعداد 386 اصله به حجم 1265.329 متر مکعب چوب جنگلی 1391/06/13 1391/06/18
فروش تعداد 532 اصله به حجم 1695.299 متر مکعب چوب جنگلی صنعتی و هیزمی 1391/06/13 1391/06/18
صفحه 1 از 2