کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
1557708 مزایده فروش انواع لاستیک مستعمل و ضایعاتی - آلومینیوم قراضه به صورت چارچوب دار بدون باز کردن چارچوب، 800 کیلو استان آذربایجان شرقی 1397/07/09 رجوع به آگهی
1513127 مزایده فروش واحد تجاری استان آذربایجان شرقی 1397/06/06 رجوع به آگهی
1494779 مزایده فروش آلومینیوم قرضه به صورت چارچوب دار بدون باز کردن چهارچوب استان آذربایجان شرقی 1397/05/18 رجوع به آگهی
1481051 مزایده فروش واحد تجاری استان آذربایجان شرقی 1397/05/05 رجوع به آگهی
1481050 مزایده فروش واحد تجاری استان آذربایجان شرقی 1397/05/05 رجوع به آگهی
1450493 مزایده واگذاری یک باب غرفه تجاری جهت ایجاد غذا خوری و اغذیه فروشی استان آذربایجان شرقی، استان تهران 1397/04/13 1397/05/06
1449898 مزایده واگذاری یک باب غرفه استان آذربایجان شرقی 1397/04/13 رجوع به آگهی
945732 مزایده واگذاری اجاره نصب بنر - بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی استان آذربایجان شرقی 1395/05/23 1395/05/31
945182 مزایده واگذاری امور خدماتی و نگهداری و بهره برداری از پارکینگ استان آذربایجان شرقی 1395/05/21 1395/05/31
945181 مزایده واگذاری اجاره نصب بنر - بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی -واگذاری غرف استان آذربایجان شرقی 1395/05/21 1395/05/31
924399 مزایده واگذاری غرف استان آذربایجان شرقی 1395/04/03 1395/04/12
924020 مزایده واگذاری غرف حمل و نقلی استان آذربایجان شرقی 1395/04/02 1395/04/12
921425 مزایده بهره برداری و نگهداری از پارکینگ استان آذربایجان شرقی 1395/03/29 رجوع به آگهی
921410 مزایده واگذاری اجاره نصب بنر - بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی و... استان آذربایجان شرقی 1395/03/29 1395/04/05
920842 مزایده واگذاری اجاره نصب بنر - بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی -غرف- پارکینگ استان آذربایجان شرقی 1395/03/27 1395/04/05
912383 مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از پارکینگ استان آذربایجان شرقی 1395/03/09 رجوع به آگهی
907877 مزایده جاره 2 باب غرفه -فروشگاه - غرفه تایپ - کپی و تکثیر استان آذربایجان شرقی 1395/02/29 1395/03/07
907379 مزایده جاره 2 باب غرفه -بهره برداری از تعداد 10 دستگاه تابلوی تبلیغاتی استان آذربایجان شرقی 1395/02/28 1395/03/07
904951 مزایده فروش ضایعات موجود در پایانه استان آذربایجان شرقی 1395/02/23 1395/02/30
884828 مزایده اجاره 2 باب غرفه با کاربری صدور انواع بیمه نامه استان آذربایجان شرقی 1394/12/22 1395/01/07
صفحه 1 از 6