مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزارعه کاری باغ های 13 هکتاری به صورت مساقات 1397/08/29 رجوع به آگهی
واگذاری باغ 1397/08/23 رجوع به آگهی
فروش حدود 1300 متر باغ 1397/08/20 رجوع به آگهی
واگذاری باغ 1397/07/22 رجوع به آگهی
فروش لوازم مازاد و ضایعاتی خود 1397/07/17 رجوع به آگهی
فروش لوله جدار چاه مزرعه و ضایعات آهن 1397/07/03 رجوع به آگهی
فروش محصول سردرختی گردو باغات تحت پوشش خود 1397/05/24 رجوع به آگهی
فروش محصول سردرختی گردو - بادام و سیب پاییزه 1397/05/11 رجوع به آگهی
فروش محصول سردرختی گلابی 1397/05/02 رجوع به آگهی
فروش محصول سردرختی گلابی و گلابی فرنگی 1397/04/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9