کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8062868 مزایده واگذاری 4 ملک و اراضی تملیکی استان بوشهر 1403/03/16 1403/03/27
7819957 مزایده فروش ساختمان استان بوشهر 1403/01/20 1403/01/29
7738702 مزایده فروش املاک مازاد ملکی و تملیکی استان بوشهر 1402/12/12 رجوع به آگهی
7730718 مزایده فروش املاک مازاد ملکی تملیکی با کاربری تجاری - مسکونی استان بوشهر 1402/12/09 رجوع به آگهی
7725476 مزایده فروش یک دستگاه خودرو سمند تصادفی با وضع موجود و دو دستگاه موتورسیکلت مازاد بر نیاز استان بوشهر 1402/12/08 1402/12/14
7663398 مزایده فروش و امحاء اسناد بایگانی (حدود 50 تن اسناد قابل امحاء) استان بوشهر 1402/11/24 1402/11/30
7577701 مزایده املاک مازاد ملکی و تملیکی خود مغازه ها با کاربری تجاری - ساختمانی - زمین مسکونی استان بوشهر 1402/11/03 1402/11/10
7397845 مزایده املاک مازاد استان بوشهر 1402/09/12 رجوع به آگهی
7383354 مزایده فروش ملک کاربری صنعتی عرصه 21490/39 م م اعیان8277 م م استان بوشهر 1402/09/08 1402/09/14
7358965 مزایده عمومی املاک مازاد استان بوشهر 1402/09/01 رجوع به آگهی
7345039 مزایده فروش 7 ردیف ملک شامل: - مغازه تجاری به مساحت 54.6 مترمربع - دو ردیف مغازه تجاری به مساحت 72.6 مترمربع - شرکت (ساختمان) کاربری صنعتی به مساحت عرصه 2005 مترمربع و اعیانی 2505 مترمربع - ساختمان مس... استان بوشهر 1402/08/27 1402/09/07
7165099 مزایده فروش املاک مازاد ملکی و تملیکی استان بوشهر، استان هرمزگان 1402/07/17 1402/07/26
6889160 مزایده فروش و امحاء اسناد بایگانی استان بوشهر 1402/05/18 1402/05/22
6823882 مزایده 7 ردیف مزایده ملک مغازه با کاربری های تجاری - صنعتی - مسکونی استان بوشهر 1402/04/31 1402/05/04
6805217 مزایده 7 ردیف شامل : مغازه صنعتی - ساختمان صنعتی - ساختمان مسکونی استان بوشهر 1402/04/26 رجوع به آگهی
6515877 مزایده فروش اموال منقول مازاد مستعمل و اسقاطی خود نظیر کولر صندلی میز لوازم کامپیوتر یخچال و.. بصورت یکجا استان بوشهر 1402/02/17 1402/02/27
6260851 مزایده فروش املاک مازاد ملکی تملیکی خود در 10 ردیف با کاربری های مسکونی - تجاری - صنعتی -مسکونی تجاری استان بوشهر 1401/11/19 رجوع به آگهی
5998246 مزایده فروش املاک کاربری مسکونی و تجاری - مسکونی بانک و صنعتی - مسکونی تجاری استان بوشهر 1401/09/09 1401/09/17
5705799 مزایده فروش اموال منقول مازاد مستعمل و اسقاطی خود نظیر کولر، صندلی، میز، لوازم کامپیوتر، یخچال، آنتن Vsat و ... استان بوشهر 1401/06/28 1401/07/06
5705798 مزایده فروش چهار دستگاه خودرو و پنج دستگاه موتورسیکلت مازاد استان بوشهر 1401/06/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4