مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده بهره برداری امور متوفیات شهر 1401/02/11 1401/02/14
مزایده بهره برداری امور متوفیات 1401/02/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بهره برداری امور متوفیات شهر 1401/01/24 1401/01/27
مزایده نوع مال : زمین / نوع کاربری : مسکونی / سطح کل زمین : 224/64 1401/01/17 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری امور متوفیات شهر 1401/01/17 رجوع به آگهی
مزایده فرش اقساطی املاک 1401/01/17 1401/01/27
مزایده اجاره بهره برداری امور متوفیات شهر 1401/01/17 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره قسمتی از پلاک ثبتی 2527 اصلی 1400/12/18 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بازار روز 1400/12/18 1401/01/10
مزایده واگذاری تعداد محدودی از املاک مسکونی و تجاری 1400/12/15 1400/12/15
مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / سطح کل زمین : 224/64 1400/12/15 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بازار روز 1400/11/30 1400/12/01
مزایده واگذاری تعداد محدودی از املاک مسکونی و تجاری 1400/11/25 1400/11/28
مزایده زمین تجاری و زمین های مسکونی 1400/11/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره قسمتی از پلاک ثبتی 2527 اصلی 1400/11/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بازار روز 1400/11/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد محدودی از املاک مسکونی و تجاری 1400/11/06 1400/11/09
مزایده فروش - زمین تجاری به مساحت 114 متر مربع - زمین مسکونی به مساحت 224/64 متر مربع - و ... شرح کامل در اصل آگهی 1400/11/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد محدودی از املاک مسکونی و تجاری 1400/10/29 1400/11/09
مزایده اجاره تجاری های مجتمع 1400/06/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9