کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6450395 مزایده اجاره 5 ردیف تجاری های بلوار و پاساژ استان سمنان 1402/01/27 رجوع به آگهی
6447493 مزایده اجاره مغازه استان سمنان 1402/01/27 1402/02/07
6377027 مزایده اجاره مغازه ها استان سمنان 1401/12/20 1401/12/24
6354160 مزایده اجاره تجاری های بلوار استان سمنان 1401/12/11 رجوع به آگهی
6348259 مزایده اجاره مغازه ها استان سمنان 1401/12/10 1401/12/24
6239428 مزایده احداث تجهیز و بهره برداری از بازار روز محلهای میوه و تره بار به مساحت یک هزار متر مربع زمین استان سمنان 1401/11/12 1401/11/13
6217892 مزایده بهره برداری از بازار روز محلهای میوه و تره بار استان سمنان 1401/11/06 1401/11/13
5982004 مزایده واگذاری محصول پسته خشک استان سمنان 1401/09/05 1401/09/10
5961190 مزایده پسته استان سمنان 1401/08/28 رجوع به آگهی
5959848 مزایده واگذاری محصول پسته خشک باغ مادر استان سمنان 1401/08/28 1401/09/10
5845058 مزایده اجاره دو باب تجاری استان سمنان 1401/08/02 1401/08/08
5805999 مزایده اجاره مغازه استان سمنان 1401/07/26 1401/08/08
5804792 مزایده اجاره دو ردیف غیر منقول استان سمنان 1401/07/25 رجوع به آگهی
5609931 مزایده واگذاری بلند مدت 5 ساله باغ پسـته استان سمنان 1401/05/31 رجوع به آگهی
5606621 مزایده واگذاری بلند مدت باغ پسته استان سمنان 1401/05/31 رجوع به آگهی
5557199 مزایده فروش محصول پسته باغ استان سمنان 1401/05/13 1401/05/15
5527652 مزایده واگذاری بلندمدت 5 ساله باغ پسته استان سمنان 1401/05/08 1401/05/11
5525344 مزایده فروش محصول پسته باغ استان سمنان 1401/05/06 رجوع به آگهی
5524184 مزایده واگذاری محصول پسته باغ استان سمنان 1401/05/06 رجوع به آگهی
5507290 مزایده واگذاری بلند مدت باغ پسته استان سمنان 1401/05/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10