مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری بوفه بیمارستان 1399/06/17 رجوع به آگهی
فروش لوازم اسقاطی بیمارستان امداد 1399/05/25 رجوع به آگهی
فروش لوازم اسقاطی بیمارستان 1399/05/21 رجوع به آگهی
فروش لوازم اسقاطی بیمارستان 1399/05/21 رجوع به آگهی
فروش لوازم اسقاطی 1399/05/06 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه MRI 1399/05/06 1399/05/09
فروش لوازم و تجهیزات پزشکی 1399/05/04 رجوع به آگهی
فروش 2 عدد مخزن گاز مایع 1399/04/31 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه MRI بیمارستان 1399/04/14 رجوع به آگهی
فروش ورق 6 میل نبش 4 با ضخامت 4 میل 1398/11/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4