مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری ایستگاه اتوبوس جهت ساخت و ساز ایستگاه مکانیزه و نگهداری و بهره برداری بصورت اجاره ای 1398/04/26 1398/05/06
واگذاری ایستگاه اتوبوس جهت ساخت و ساز ایستگاه مکانیزه و نگهداری و بهره برداری بصورت اجاره ای 1398/04/19 1398/05/06
واگذاری ایستگاه اتوبوس 1398/03/25 1398/04/05
اجاره ایستگاه های اتوبوس 1398/03/18 1398/04/05
واگذاری ایستگاه اتوبوس جهت ساخت و ساز ایستگاه مکانیزه و نگهداری و بهره برداری بصورت اجاره ای 1398/02/28 رجوع به آگهی
اخت و ساز ایستگاه مکانیزه و نگهداری و بهره برداری بصورت اجاره ای ایستگاه اتوبوس 1398/02/21 رجوع به آگهی
فروش تعداد 52 دستگاه اتوبوس ایویکو، 25 دستگاه اتوبوس بنز 457 و 10 دستگاه اتوبوس مگاترانس 1397/12/27 رجوع به آگهی
فروش تعداد 52 دستگاه اتوبوس ایویکو، 25 دستگاه اتوبوس بنز 457 و 10 دستگاه اتوبوس مگاترانس 1397/12/22 رجوع به آگهی
واگذاری پارکینگ 1397/03/24 رجوع به آگهی
اجاره قسمتی از ایستگاه های مکانیزه 1397/02/24 1397/02/30
صفحه 1 از 3