مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجرای طرح تفکیک 1401/01/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره ملک تجاری ـ مجتمع تعمیرگاهی به مساحت ۲۷۷۹/۳۰ مترمربع محصور شده با دیوار و درب فلزی و اعیانی به مساحت ۵۲۲ مترمربع 1400/09/02 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره ملک تجاری 1400/09/02 رجوع به آگهی
مزایده اجاره املاک تجاری - مغازه ها 1400/08/13 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مغازه 1400/08/13 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مجتمع خدماتی 1400/08/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مجتمع تعمیرگاهی به مساحت 2779/30 مترمربع محصور شده با دیوار و درب فلزی و اعیانی به مساحت 522 مترمربع 1400/08/01 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ملک تجاری 1400/08/01 رجوع به آگهی
مزایده اجاره املاک تجاری 1400/07/28 رجوع به آگهی
مزایده تفکیک از مبدا 1400/04/08 رجوع به آگهی
مزایده ضایعات آهن آلات و روغن سوخته 1400/04/07 رجوع به آگهی
مزایده مزایده تفکیک از مبدا 1400/04/07 1400/04/16
مزایده روغن سوخته (روغن ماشین) 1400/04/07 رجوع به آگهی
مزایده روغن سوخته (روغن ماشین) 1400/04/05 رجوع به آگهی
مزایده تفکیک از مبدا 1400/04/05 رجوع به آگهی
مزایده مزایده پهنه شماره یک 1400/03/17 رجوع به آگهی
مزایده حراج ضایعات آهن -چرخ دستی و روغن سوخته 1400/03/06 1400/03/23
مزایده ضایعات آهن و چرخ دستی -مزایده روغن سوخته (روغن ماشین) 1400/03/06 رجوع به آگهی
مزایده آهن و روغن سوخته ۱۴۰۰ 1400/03/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری پهنه 1400/02/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6