مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اموال مازاد (اداری، ضایعات و...) 1399/04/30 رجوع به آگهی
فروش اموال مازاد (اداری، ضایعات و...) 1399/04/04 رجوع به آگهی
واگذاری بوفه دانشجویی این واحد دانشگاهی 1398/12/15 رجوع به آگهی
واگذاری باجه انتشارات دانشجویی این واحد دانشگاهی 1398/11/15 رجوع به آگهی
واگذاری بوفه دانشجویی این واحد دانشگاهی 1398/11/15 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از خودروها 1398/08/18 رجوع به آگهی
واگذاری باجه انتشارات دانشجویی این واحد دانشگاهی 1398/03/22 رجوع به آگهی
واگذاری تکثیرات دانشجویی 1396/10/04 رجوع به آگهی
واگذاری بوفه دانشجویی (برادران و خواهران) 1396/07/30 رجوع به آگهی
واگذاری تکثیرات دانشجویی 1396/07/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5