مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
- امتداد 16 متری بسمت 6 متری - قطعه 8 - مساحت 175/33 متر مربع - امتداد 16 متری بسمت 6 متری - قطعه 9... 1399/06/27 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 225/93 مترمربع 1398/11/12 رجوع به آگهی
فروش قطعه زمین مسکونی در شهرک 1398/11/02 رجوع به آگهی
فروش تقریبی 130 تن قیر از نوع 100-85 1398/06/26 1398/07/07
فروش تقریبی 130 تن قیر از نوع 100-85 1398/06/26 1398/07/07
فروش تقریبی 130 تن قیر از نوع 100-85 1398/06/16 1398/07/07
فروش تقریبی 130 تن قیر از نوع 100-85 1398/06/02 1398/06/13
فروش تقریبی 130 تن قیر از نوع 100-85 1398/05/24 1398/06/13
فروش دو قطعه زمین مسکونی 1398/04/25 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه زمین مسکونی 1398/04/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3