کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8207721 مزایده اجاره سایه بان وسردخانه دانشگاه پیام نورآباده استان فارس 1403/04/20 1403/04/24
8205663 مزایده قرارداد مساقات باغ مرکبات دانشگاه پیام نور داراب استان فارس 1403/04/19 1403/04/27
8205355 مزایده اجاره بخشی از ساختمان آموزشی اجاره : شامل یک طبقه به متراژ حدوداُ 1000 متر مربع دارای 11 اتاق آموزشی که یک اتاق در اختیار موجر می باشد و 70 متر مربع سالن استان فارس 1403/04/19 1403/04/27
8205354 مزایده اجاره بخشی از ساختمان آموزشی دانشگاه پیام نور مرکز خرامه استان فارس 1403/04/19 1403/04/27
8205344 مزایده اجاره بخشی از طبقه همکف ساختمان دانشگاه پیام نور واحد نی ریز - اجاره بخشی از طبقه همکف ساختمان آموزشی واحد نی ریز به متراژ عرصه 280متر مربع شامل3 اتاق بزرگ،4 اتاق متوسط ،یک اتاق کوچک وانباری استان فارس 1403/04/19 1403/04/30
8204805 مزایده اجاره ساختمان دانشگاه پیام نور مرکز جهرم استان فارس 1403/04/19 1403/04/27
8201356 مزایده قرارداد مساقات باغ مرکبات دانشگاه پیام نور کازرون استان فارس 1403/04/19 1403/04/27
8201245 مزایده اجاره طبقه اول ساختمان دانشگاه پیام نور واحد خنج - اجاره طبقه اول ساختمان دانشگاه پیام نور خنج , شامل 6 اتاق ... استان فارس 1403/04/19 1403/05/06
8201084 مزایده قرارداد اجاره بخشی از ساختمان آموزشی دانشگاه پیامنور مرکزلامرد استان فارس 1403/04/19 1403/04/27
8198260 مزایده اجاره سالن ورزشی دانشگاه پیام نورآباده - اجاره سوله ورزشی دانشگاه استان فارس 1403/04/18 1403/04/23
8191176 مزایده اجاره قسمتی ازساختمان آموزش دانشگاه پیام نورآباده استان فارس 1403/04/17 1403/04/21
8178954 مزایده اجاره بخشی از طبقه همکف ساختمان آموزشی واحد نی ریز به متراژ عرصه 280متر مربع شامل3 اتاق بزرگ،4 اتاق متوسط استان فارس 1403/04/13 1403/04/19
8171376 مزایده اجاره سردخانه وسایه بان - اجاره سردخانه سه تنی وسایه بان استان فارس 1403/04/12 1403/04/13
8161313 مزایده اجاره طبقه اول ساختمان دانشگاه پیام نور استان فارس 1403/04/10 1403/04/16
8159901 مزایده اجاره چمن مصنوعی و سالن ورزشی دانشگاه پیام نور مرکزشیراز استان فارس 1403/04/10 1403/04/14
8159861 مزایده قرارداد مساقات باغ زیتون دانشگاه پیام نور مرکزنورآباد ممسنی استان فارس 1403/04/10 1403/04/14
8144492 مزایده اجاره 4 اتاق درمجتمع فرهنگی کازرون حدود 200مترمربع استان فارس 1403/04/04 1403/04/10
8138045 مزایده اجاره ساختمان دانشگاه پیام نور مرکز جهرم استان فارس 1403/04/03 1403/04/09
8132958 مزایده قرارداد مساقات باغ مرکبات دانشگاه پیام نور کازرون استان فارس 1403/04/02 1403/04/06
8131504 مزایده قرارداد اجاره بخشی از ساختمان آموزشی دانشگاه پیامنور مرکزلامرد استان فارس 1403/04/02 1403/04/06
صفحه 1 از 4