کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8222373 مزایده فروش داروخانه دانشگاه (مغازه با کار کرد تجاری و انبار) استان همدان 1403/04/24 1403/04/31
8221876 مزایده فروش ملک داروخانه آموزشی دانشگاه استان همدان 1403/04/24 1403/04/31
8155831 مزایده واگذاری فضای فیزیکی داروخانه سرپایی بیمارستان استان همدان 1403/04/09 1403/04/17
8155691 مزایده اجاره فضای داروخانه سرپایی بیمارستان بعثت استان همدان 1403/04/09 1403/04/17
8105575 مزایده واگذاری رستوران مجتمع فرهنگی و رفاهی دانشگاه علوم پزشکی استان همدان 1403/03/26 1403/04/04
8104673 مزایده واگذاری فضای فیزیکی رستوران آشپزخانه مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه استان همدان 1403/03/26 1403/04/04
7830856 مزایده واگذاری بوفه بیمارستان استان همدان 1403/01/25 1403/02/02
7554106 مزایده واگذاری فضای فیزیکی بوفه بیمارستان استان همدان 1402/10/27 رجوع به آگهی
7359563 مزایده واگذاری بوفه استان همدان 1402/09/01 1402/09/08
6896000 مزایده اجاره واگذاری فضای فیزیکی داروخانه بیمارستان قلب استان همدان 1402/05/21 رجوع به آگهی
6893986 مزایده واگذاری فضای فیزیکی داروخانه سرپایی استان همدان 1402/05/21 1402/05/26
6761533 مزایده واگذاری فضای فیزیکی پارکینگ مرکز آموزشی درمانی استان همدان 1402/04/14 1402/04/22
6752517 مزایده واگذاری فضای فیزیکی داروخانه بیمارستان استان همدان 1402/04/12 رجوع به آگهی
6434758 مزایده فروش ساختمان مدرسه عالی استان همدان 1402/01/22 1402/02/05
6387438 مزایده فروش ساختمان مدرسه عالی بهداشت پلاک ثبتی 6589/10 به متراژ 1575 با کاربری مسکونی - تجاری استان همدان 1401/12/23 1402/01/09
6382658 مزایده واگذاری زمین و مستحدثات استان همدان 1401/12/21 رجوع به آگهی
6382310 مزایده فروش ساختمان مدرسه عالی استان همدان 1401/12/21 1402/01/19
6236844 مزایده اجاره ماهیانه فضای فیزیکی آشپزخانه استان همدان 1401/11/11 1401/11/17
6083458 مزایده واگذاری بوفه بیمارستان استان همدان 1401/10/05 1401/10/14
5910630 مزایده واگذاری فضای فیزیکی بوفه کلینیک استان همدان 1401/08/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6