مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک دستگاه اتوبوس 1399/02/17 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه اتوبوس بنز 457 به شماره پلاک 514 الف 15 1399/02/17 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه اتوبوس بنز 457 به شماره پلاک 514 الف 15 1398/12/07 رجوع به آگهی
اصلاحیه واگذاری فضای فیزیکی داروخانه سرپایی بیمارستان 1398/10/11 رجوع به آگهی
واگذاری فضای فیزیکی داروخانه سرپایی بیمارستان 1398/10/10 رجوع به آگهی
واگذاری فضای فیزیکی پارکینگ مرکز آموزشی درمانی 1398/09/13 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری فضای فیزیکی پارکینگ بیمارستان 1398/07/17 رجوع به آگهی
واگذاری فضای فیزیکی پارکینگ 1398/07/17 1398/07/22
واگذاری بوفه 1398/07/04 رجوع به آگهی
واگذاری فضای فیزیکی بوفه بیمارستان 1398/07/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7