کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7386896 مزایده زمین با کاربری تجاری استان سمنان 1402/09/09 رجوع به آگهی
7386010 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری خدماتی استان همدان 1402/09/08 1402/09/13
7162360 مزایده زمین / نوع کاربری : تجاری مسکونی استان سمنان 1402/07/16 رجوع به آگهی
6729091 مزایده زمین با کاربری : خدماتی استان سمنان 1402/04/06 رجوع به آگهی
6642108 مزایده زمین / نوع کاربری : تجاری مسکونی استان سمنان 1402/03/21 رجوع به آگهی
6637748 مزایده زمین / نوع کاربری : تجاری مسکونی استان سمنان 1402/03/20 رجوع به آگهی
6057870 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان سمنان 1401/09/27 رجوع به آگهی
6048922 مزایده زمین کاربری مسکونی استان سمنان 1401/09/24 رجوع به آگهی
5926181 مزایده فروش زمین / نوع کاربری : مسکونی استان سمنان 1401/08/17 رجوع به آگهی
5648832 مزایده فروش زمین استان سمنان 1401/06/12 رجوع به آگهی
5645248 مزایده زمین استان سمنان 1401/06/10 رجوع به آگهی
5488437 مزایده زمین کاربری تجاری استان سمنان 1401/04/25 رجوع به آگهی
5438802 مزایده واگذاری 4 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی استان سمنان 1401/04/14 1401/04/21
5423928 مزایده زمین تجاری به مساحت عرصه 49 متر مربع استان سمنان 1401/04/09 رجوع به آگهی
5338937 مزایده نوع مال : زمین / نوع کاربری : تجاری / مساحت عرصه : 49 ـ نوع مال : زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 278 ـ نوع مال : زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 250 استان سمنان 1401/03/23 رجوع به آگهی
5262258 مزایده فروش - زمین با کاربری تجاری به مساحت 49 متر مربع - زمین با کاربری مسکونی به مساحت 278 متر مربع - زمین با کاربری مسکونی به مساحت 250 متر مربع استان سمنان 1401/03/09 رجوع به آگهی
5106210 مزایده واگذاری 4 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی استان سمنان 1401/01/31 1401/02/07
4943059 مزایده فروش ۵ قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری - خدماتی استان سمنان 1400/12/11 1400/12/17
4935874 مزایده فروش دو قطعه زمین تجاری اداری - سه قطعه زمین مسکونی استان سمنان 1400/12/09 رجوع به آگهی
4870699 مزایده فروش ۲ قطعه زمین کاربری مسکونی استان سمنان، استان تهران 1400/11/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3