مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک دستگاه ساختمان نیمه کاره تجاری مسکونی 1399/03/06 1399/03/17
مجتمع ساختمانی - تجاری مسکونی انبار تجاری 1399/03/03 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه ساختمان نیمه کاره تجاری مسکونی 1399/02/31 1399/03/17
فروش یک دستگاه ساختمان نیمه کاره تجاری 919/20 مترمربع - مسکونی 319 مترمربع 1398/12/07 رجوع به آگهی
ساختمان و مغازه با کاربری تجاری مسکونی و عرصه 235.65 و اعیان 1238.2 1398/11/30 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه ساختمان نیمه کاره تجاری - مسکونی 1398/11/30 رجوع به آگهی
فروش یک واحد آپارتمان مسکونی و یک دستگاه ساختمان نیمه کاری تجاری- مسکونی 1398/10/17 رجوع به آگهی
مجتمع ساختمانی - کاربری اداری تجاری مسکونی- عرصه 235/65 - اعیان 1238.2 زمین 235.65 - 1398/10/10 رجوع به آگهی
آپارتمان مسکونی - عرصه 112/73 - اعیان 82/73 - زمین 112/73 1398/10/10 رجوع به آگهی
یک واحد آپارتمان مسکونی و یک دستگاه ساختمان نیمه کاره تجاری مسکونی 1398/10/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3