مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
یک باب مغازه به مساحت 23 مترمربع به صورت اجاره 1399/06/29 رجوع به آگهی
اجاره یک واحد تجاری 1399/06/27 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره یک باب مغازه 1399/06/26 رجوع به آگهی
یک باب انبار 1399/04/09 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب مغازه از رقبات مسجد به مساحت 19 مترمربع و یک باب انبار به مساحت 17.28 مترمربع 1399/04/08 رجوع به آگهی
یک واحد باشگاه ورزشی از رقبات موقوفه درالقرآن به مساحت 156 مترمربع 1399/04/03 رجوع به آگهی
واگذاری یک واحد تجاری 1399/03/26 رجوع به آگهی
واگذاری آپارتمان ها 1399/01/27 رجوع به آگهی
واگذاری آپارتمانها 1398/11/14 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره یک باب مغازه و یک باب زیرزمین از رقبات و یک واحد مسکونی از رقبات موقوفه 1398/08/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2