مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان واگذاری اجاره داروخانه 1397/10/04 1397/10/08
داروخانه بیمارستان 1397/07/10 رجوع به آگهی
واگذاری اجاری درمانگاه 1397/05/08 1397/05/10
واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان 1397/05/08 1397/05/10
اصلاحیه-داروخانه سرپایی 1397/04/25 رجوع به آگهی
اصلاحیه-داروخانه سرپایی مرکز آموزشی درمانی 1397/04/24 رجوع به آگهی
فراخوان واگذاری اجاری درمانگاه 1397/04/23 1397/04/23
واگذاری اجاری بخش درمان مرکز جامع سلامت بوستان 1397/04/06 1397/04/09
واگذاری آزمایشگاه بیمارستان سوانح سوختگی 1395/11/04 1395/11/10
واگذاری داروخانه بیمارستان 1395/09/24 1395/09/29
صفحه 1 از 8