کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8231794 مزایده فروش 3 خط تلفن همراه استان تهران 1403/04/28 1403/04/27
8223898 مزایده واگذاری 3 دستگاه خودروی ون وارنا صفر کیلومتر استان تهران 1403/04/24 1403/05/10
8217032 مزایده فروش خط تلفن همراه استان تهران 1403/04/23 رجوع به آگهی
8217027 مزایده فروش خط تلفن همراه استان تهران 1403/04/23 رجوع به آگهی
8217026 مزایده فروش خط تلفن همراه استان تهران 1403/04/23 رجوع به آگهی
8216219 مزایده واگذاری امتیاز راه اندازی مدیریت و بهره برداری از بازار هفتگی در منطقه یک و سه استان تهران 1403/04/23 1403/04/27
8213132 مزایده اجاره منطقه های یک -سه روز در هفته استان تهران 1403/04/21 1403/04/27
8213061 مزایده فروش 3 خط تلفن همراه استان تهران 1403/04/21 1403/04/27
8135022 مزایده اجاره پارکینگ استان تهران 1403/04/03 1403/04/02
8127587 مزایده واگذاری راه اندازی بازار روز هفتگی استان تهران 1403/04/02 1403/03/31
8110375 مزایده اجاره پارکینگ استان تهران 1403/03/27 1403/04/02
8108774 مزایده تجدید مزایده پارکینگ شماره4 به مساحت تقریبی 3500متر مربع استان تهران 1403/03/27 1403/04/03
8103658 مزایده واگذاری امتیاز راه اندازی مدیریت و بهره برداری از بازار روز هفتگی در مناطق یک و سه استان تهران 1403/03/26 1403/03/31
8103198 مزایده واگذاری راه اندازی بازار روز هفتگی استان تهران 1403/03/26 1403/03/31
8062708 مزایده فروش 6 خط تلفن همراه استان تهران 1403/03/16 1403/03/16
8042807 مزایده فروش 6 خط تلفن همراه استان تهران 1403/03/09 1403/03/16
8034499 مزایده فروش خط موبایل بشماره 09123034568 - فروش خط موبایل بشماره 09123034568 استان تهران 1403/03/08 1403/03/16
8034478 مزایده فروش خط موبایل استان تهران 1403/03/08 1403/03/16
8034464 مزایده فروش خط موبایل استان تهران 1403/03/08 1403/03/16
8034421 مزایده فروش خط موبایل استان تهران 1403/03/08 1403/03/16
صفحه 1 از 36