مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 119/39 مترمربع 1401/02/20 1401/02/25
مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 119/39 مترمربع 1401/02/20 1401/02/25
مزایده فروش یک قطعه زمین 1401/02/20 1401/02/25
مزایده فروش زمین مسکونی به مساحت 119.39 متر مربع 1401/02/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 39/119 مترمربع 1400/12/10 1400/12/11
مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 119.39 مترمربع 1400/12/10 1400/12/11
مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 119.39 مترمربع با کاربری مسکونی 1400/12/09 1400/12/11
مزایده زمین با کاربری مسکونی 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین 1400/11/07 1400/11/11
مزایده فروش زمین مسکونی مساحت 119/39 مترمربع 1400/11/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین 1400/11/06 1400/11/11
مزایده فروش اقلام اسقاط موجود کابل نمرات مختلف اسقاط ( کابل ۲۰ کیلوولت) ضایعات چدنی (پوکه مقره اسقاط) انواع سل خازن باطری خودرو باطری صنعتی بشکه خالی 1400/10/23 رجوع به آگهی
مزایده کابل نمرات مختلف اسقاط کابل 20 کیلوولت گروه اول - ضایعات چدنی (پوکه مقره اسقاط) و انواع سل خازن - باطری خودرو و باطری صنعتی - بشکه خالی 1400/10/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام اسقاط موجود شامل: کابل نمرات مختلف اسقاط ( کابل ۲۰ کیلوولت) - ضایعات چدنی (پوکه مقره اسقاط) و ... 1400/10/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام اسقاط مشتمل بر - سیم آلومینیوم نمرات مختلف - انواع باطری اسقاط - بشکه خالی روغن 1400/08/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام اسقاط 1400/08/01 1400/08/05
مزایده سیم آلومینیوم نمرات مختلف - انواع باطری اسقاط - بشکه خالی 1400/07/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام اسقاط موجود در انبار شرکت 1400/07/27 1400/08/15
مزایده الحاقیه فروش اقلام اسقاط 1399/11/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام اسقاط شامل 3 گروه: سیم, لوله و ضایعات آلومینیوم -باطری و بشکه خالی روغن -لوازم عمومی اداری 1399/11/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7