مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تعداد محدودی از واحدهای خود - شرایط ویژه نقد و اقساط بدون بهره- - طبقه اول شرقی مساحت ۸۲.۹۶... 1398/12/07 1398/12/19
فروش تعدادی از واحدهای مسکونی خود پروژه مسکونی 8 واحدی(1. پلاک ثبتی 51/9189- کاربری مسکونی ط اول شر... 1398/08/12 رجوع به آگهی
فروش دو واحد مسکونی هرکدام به مساحت 126 مترمربع - 8 واحد مسکونی هرکدام به مساحت 112/4 مترمربع 1398/08/11 رجوع به آگهی
ملک با کاربری مسکونی و پلاک ثبتی 4577/46/6 1398/08/11 رجوع به آگهی
تعدادی از واحدهای خدماتی نوساز :پلاک ثبتی 4577/46/6 -با کاربری خدماتی 1398/07/30 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از واحدهای مسکونی، اداری و تجاری -پلاک ثبتی 51/9189- کاربری مسکونی ط اول شرقی - مساحت 12... 1398/04/15 رجوع به آگهی
فروش ملک 1398/02/23 رجوع به آگهی
واگذاری فروش ملک با کاربری مسکونی 1398/01/24 رجوع به آگهی
واگذاری فروش ملک 1398/01/20 1398/02/03
واگذاری تعدادی از آپارتمان های آماده تحویل و دارای سند تک برگ تفکیکی خود به صورت یکجا 1398/01/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3