مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری 9 قطعه زمین در منطقه صنعتی 1398/12/06 1398/12/13
فروش یک قطعه زمین تجاری و یک قطعه زمین مسکونی 1398/12/06 1398/12/13
فروش 5 قطعه زمین تجاری و یک قطعه زمین مسکونی 1398/11/23 رجوع به آگهی
واکذاری 9 قطعه زمین با زون نساجی - شیمیلیی - تجاری - غیرفلزی 1398/11/23 1398/11/30
فروش 5 قطعه زمین تجاری و یک قطعه زمین مسکونی 1398/11/15 1398/11/30
واکذاری 9 قطعه زمین 1398/11/15 1398/11/30
فروش 5 قطعه زمین تجاری و 3 قطعه زمین مسکونی 1398/09/12 1398/09/19
واکذاری 14 قطعه زمین 1398/09/05 1398/09/12
فروش 5 قطعه زمین تجاری و 3 قطعه زمین مسکونی 1398/09/05 1398/09/19
فروش 5 قطعه زمین تجاری و 3 قطعه زمین مسکونی 1398/08/01 1398/08/08
صفحه 1 از 4