کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
955244 مزایده آگهی مزایده عمومی 3 باب غرفه استان مرکزی 1395/06/15 1395/06/20
954733 مزایده آگهی مزایده عمومی 3 باب غرفه حمل و نقل استان مرکزی 1395/06/14 1395/06/20
954447 مزایده واگذاری 3 باب غرفه حمل و نقل در پایانه بار استان مرکزی 1395/06/13 1395/06/20
883704 مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از پارکینگ استان مرکزی 1394/12/19 1394/12/24
883406 مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از پارکینگ استان مرکزی 1394/12/18 1394/12/24
848311 مزایده واگذاری ساخت و نصب ، بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی روی پل عابر پیاده استان مرکزی 1394/09/28 1394/10/01
847918 مزایده واگذاری ساخت و نصب ، بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی استان مرکزی 1394/09/26 1394/10/01
839970 مزایده واگذاری ساخت و نصب ، بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی روی پل استان مرکزی 1394/09/04 1394/09/08
839449 مزایده واگذاری ساخت و نصب ، بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی استان مرکزی 1394/09/03 1394/09/08
813175 مزایده فروش سه دستگاه خودرو از خودروهای مازاد بر نیاز استان مرکزی 1394/06/24 1394/06/29
812651 مزایده فروش سه دستگاه خودرو از خودروهای مازاد استان مرکزی 1394/06/23 1394/06/29
769470 مزایده یک باب غرفه حمل و نقلی در پایانه بار استان مرکزی 1394/03/17 1394/03/20
768497 مزایده یک باب غرفه حمل و نقلی استان مرکزی 1394/03/16 1394/03/20
740694 مزایده یک باب غرفه حمل و نقلی استان مرکزی 1394/01/18 1394/01/22
740404 مزایده یک باب غرفه حمل و نقلی استان مرکزی 1394/01/17 1394/01/22
729629 مزایده نگهداری و بهره برداری از پارکینگ استان مرکزی 1393/12/05 1393/12/09
728787 مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از پارکینگ استان مرکزی 1393/12/04 1393/12/09
716482 مزایده واگذاری اجاره یک باب غرفه بیمه در پایانه بار استان مرکزی 1393/11/07 1393/11/12
716111 مزایده واگذاری اجاره یک باب غرفه استان مرکزی 1393/11/06 1393/11/12
710105 مزایده نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار استان مرکزی 1393/10/23 1393/10/30
صفحه 1 از 5