کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8091363 مزایده اجاره رستوران سنتی حمام استان همدان 1403/03/22 1403/03/29
8087802 مزایده اجاره رستوران سنتی شهرداری استان همدان 1403/03/22 1403/03/29
7757099 مزایده فروش 3 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان همدان 1402/12/16 1402/12/27
7746757 مزایده واگذاری زمین ها / نوع کاربری : مسکونی استان همدان 1402/12/14 رجوع به آگهی
7648018 مزایده فروش 3 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان همدان 1402/11/18 1402/11/28
7646459 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان همدان 1402/11/18 رجوع به آگهی
7360687 مزایده فروش 2 قطعه زمین استان همدان 1402/09/01 1402/09/07
7359980 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان همدان 1402/09/01 رجوع به آگهی
6785137 مزایده زمین تجاری مسکونی - زمین مسکونی استان همدان 1402/04/20 رجوع به آگهی
6784468 مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری مسکونی و تجاری استان همدان 1402/04/20 1402/04/25
6353455 مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 230/42 متر مربع استان همدان 1401/12/11 1401/12/11
6341495 مزایده زمین با کاربری : مسکونی استان همدان 1401/12/08 رجوع به آگهی
6339465 مزایده زمین با کاربری : مسکونی استان همدان 1401/12/08 رجوع به آگهی
6333816 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی مساحت 230.42 مترمربع استان همدان 1401/12/07 1401/12/11
6243364 مزایده فروش 4 (چهار) قطعه زمین با کاربری مسکونی استان همدان 1401/11/13 1401/11/11
6169337 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 200 استان همدان 1401/11/02 رجوع به آگهی
6168606 مزایده فروش 4 قطعه زمین با کاربری های مسکونی استان همدان 1401/11/02 1401/11/11
5775089 مزایده فروش 2 قطعه زمین استان همدان 1401/07/19 1401/07/19
5748399 مزایده زمین مسکونی به مساحت 189 متر مربع - زمین مسکونی به مساحت 189 متر مربع استان همدان 1401/07/10 رجوع به آگهی
5657590 مزایده زمین کاربری مسکونی استان همدان 1401/06/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5