کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8204462 مزایده اجاره ماهیانه مدرسه وکیل آباد واقع در وکیل آباد ارزوئیه استان کرمان 1403/04/19 1403/04/21
8178828 مزایده 2 عنوان مزایده شامل اجاره ششدانگ از موتور پمپ - فروش محصولات باغات مثمر استان کرمان 1403/04/13 رجوع به آگهی
8151998 مزایده اجاره ششدانگ موتورپمپ شماره دو هنرستان کشاورزی شهید مطهری وکیل آباد استان کرمان 1403/04/07 1403/04/12
8151372 مزایده اجاره برداشت محصول باغ مرکبات هنرستان شهید مطهری وکیل آباد - انواع مرکبات و محصول باغ میوه استان کرمان 1403/04/07 1403/04/12
8148511 مزایده اجاره مدرسه سر نی صوغان ارزوئیه استان کرمان 1403/04/06 1403/04/09
7874905 مزایده اجاره مدرسه و فروش تعداد 58 رأس دام زنده استان کرمان 1403/02/03 رجوع به آگهی
6798177 مزایده اجاره باغ مرکبات استان کرمان 1402/04/24 رجوع به آگهی
6730991 مزایده اجاره مدرسه و سالن مدرس استان کرمان 1402/04/06 رجوع به آگهی
6155228 مزایده اجاره 5دانگ ازموتورپمپ آب هنرستان کشاورزی استان کرمان 1401/10/27 رجوع به آگهی
6116527 مزایده اجاره 5 دانگ از 6 دانگ موتور پمپ آب استان کرمان 1401/10/15 رجوع به آگهی
6095402 مزایده اجاره یک باب کلاس استان کرمان 1401/10/10 رجوع به آگهی
6095396 مزایده اجاره یک باب کلاس استان کرمان 1401/10/10 رجوع به آگهی
4742202 مزایده واگذاری یک باب کلاس درس از مدرسه استان کرمان 1400/10/30 رجوع به آگهی
4727524 مزایده یک باب کلاس درس استان کرمان 1400/10/26 رجوع به آگهی
4727505 مزایده اجاره سالن مدرسه استان کرمان 1400/10/26 رجوع به آگهی
4727492 مزایده اجاره مدرسه استان کرمان 1400/10/26 رجوع به آگهی
4697831 مزایده اجاره مدرسه استان کرمان 1400/10/15 رجوع به آگهی
4653759 مزایده واگذاری به صورت اجاره مدرسه استان کرمان 1400/10/01 رجوع به آگهی
4605185 مزایده اجاره موتور پمپ استان کرمان 1400/09/17 رجوع به آگهی
4605182 مزایده فروش حدود 1500 کیلو گرم وسایل فلزی استان کرمان 1400/09/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5