مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 6 پلاک زمین تجاری به متراژ هر پلاک 100 مترمربع 1399/06/22 رجوع به آگهی
فروش 6 پلاک زمین تجاری به متراژ هر پلاک 100 مترمربع 1399/05/16 رجوع به آگهی
فروش یک پلاک زمین مسکونی 1398/11/27 رجوع به آگهی
فروش یک پلاک زمین تجاری به متراژ 77/15 مترمربع 1398/09/28 رجوع به آگهی
فروش یک پلاک زمین مسکونی 1398/06/27 رجوع به آگهی
فروش تعداد دو پلاک زمین مسکونی 1397/05/21 رجوع به آگهی
فروش تعداد دو پلاک زمین مسکونی 1397/05/03 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه لودر DR40 مدل 2008 1395/03/03 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه لودر DR40 مدل 2008 1395/02/08 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه خاور کمپرسی 1394/02/30 1394/03/10
صفحه 1 از 2