مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
پیش فروش واحدهای مسکونی و غرفه در بازار 1399/06/25 1399/07/05
پیش فروش 27 واحد مسکونی و واگذاری 9 باب غرفه و .... 1399/06/24 1399/07/05
واگذاری ۷ قطعه زمین با کاربری خدماتی و اداری نمایشگاهی 1399/06/10 رجوع به آگهی
واگذاری استیجاری رستوران و چاپخانه 1399/06/10 1399/06/19
پیش فروش 7 باب غرفه با کاربری خدماتی 1399/06/10 1399/06/19
پیش فروش 7 باب غرفه با کاربری خدماتی 1399/06/06 1399/06/19
واگذاری استیجاری رستوران و چاپخانه 1399/06/06 1399/06/19
واگذاری ۷ قطعه زمین با کاربری خدماتی و اداری نمایشگاهی 1399/06/06 رجوع به آگهی
پیش فروش 27 واحد مسکونی در پروژه مسکونی 1399/06/06 1399/06/19
پیش فروش 7 واحد مسکونی و 9 واحد غرف 1399/06/05 1399/06/19
صفحه 1 از 18