کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8205230 مزایده واگذاری استیجاری ساختمان دو طبقه واقع در پارک شهر به منظور راه اندازی دنیای بازی کودک و نوجوان سرپوشیده و واگذاری استیجاری فضایی کاربری کافی شاپ استان هرمزگان 1403/04/19 1403/04/30
8190592 مزایده واگذاری قطعه ساختمان های امانیه عرصه 284.13 مترمربع - اعیان 870 مترمربع و ناهیدرصه 680 مترمربع - اعیان 1842.80 مترمربع با کاربری مسکونی استان تهران، استان هرمزگان 1403/04/17 1403/04/27
8185546 مزایده واگذاری قطعه ساختمان های امانیه و ناهید با کاربری مسکونی استان هرمزگان 1403/04/16 1403/04/27
8114238 مزایده واگذاری غرفه واقع در سالن نمایشگاه بین المللی -- کافی شاپ سالن نمایشگاه ها استان تهران، استان هرمزگان 1403/03/29 1403/04/06
8095388 مزایده واگذاری استیجاری غرف استان تهران، استان هرمزگان 1403/03/23 1403/03/29
8087186 مزایده واگذاری غرفه واقع در سالن نمایشگاه بین المللی کیش به منظور اراده خدمات حمل و نقل کالا و تجهیزات نمایشگاهی - کافی شاپ سالن نمایشگاه ها استان هرمزگان 1403/03/22 1403/03/29
7990116 مزایده واگذاری استیجاری 6 باب غرف تجاری استان تهران، استان هرمزگان 1403/02/30 1403/03/05
7986414 مزایده واگذاری استیجاری 6 باب غرف تجاری استان تهران، استان هرمزگان 1403/02/29 1403/03/05
7985746 مزایده واگذاری استیجاری 6 باب غرف تجاری استان تهران، استان هرمزگان 1403/02/29 1403/03/05
7868865 مزایده واگذاری استیجاری و باب غرف تجاری استان البرز 1403/02/02 1403/02/08
7863667 مزایده واگذاری استیجاری و باب غرف تجاری استان البرز 1403/02/01 1403/02/08
7746058 مزایده واگذاری 4 واحد مسکونی و 8 باب غرف تجاری استان تهران، استان هرمزگان 1402/12/14 1402/12/16
7730539 مزایده واگذاری 4 واحد مسکونی و 8غرفه تجاری استان تهران، استان هرمزگان 1402/12/09 1402/12/15
7728864 مزایده واگذاری 4 واحد مسکونی و 8غرفه تجاری استان تهران، استان هرمزگان 1402/12/09 1402/12/15
7724155 مزایده واگذاری 4 واحد مسکونی و 8 باب غرف تجاری استان تهران، استان هرمزگان 1402/12/08 1402/12/15
7660331 مزایده واگذاری 4 واحد مسکونی استان تهران، استان هرمزگان 1402/11/24 1402/12/01
7654630 مزایده واگذاری 4 واحد مسکونی در پروژه مسکونی موسوم به پلایا استان تهران، استان هرمزگان 1402/11/23 1402/12/01
7640849 مزایده واگذاری استیجاری فضاهای تبلیغاتی دیواره داخلی و خارجی و محوطه پارکینگ سالن های مرکز نمایشگاه های بین المللی استان تهران، استان هرمزگان 1402/11/17 1402/11/24
7635347 مزایده واگذاری استیجاری فضاهای تبلیغاتی دیواره داخلی و خارجی و محوطه پارکینگ سالن های مرکز نمایشگاه های بین المللی استان تهران، استان هرمزگان 1402/11/16 1402/11/24
7555128 مزایده واگذاری استیجاری فضاهای تبلیغاتی دیواره داخلی و خارجی و محوطه پارکینگ استان هرمزگان 1402/10/27 1402/11/03
صفحه 1 از 13