مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده پیش فروش 47 واحد مسکونی 1401/01/15 1401/01/27
مزایده پیش فروش 47 واحد مسکونی 1400/11/30 رجوع به آگهی
مزایده پیش فروش 47 واحد مسکونی واگذاری استیجاری واحد خدماتی 1400/11/27 1400/12/09
مزایده واگذاری استیجاری تعداد ۸ واحد غرف تجاری 1400/10/18 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری استیجاری تعداد 8 واحد غرف تجاری 1400/10/11 رجوع به آگهی
مزایده پیش فروش ۲۲ واحد مسکونی 1400/07/06 1400/07/12
مزایده پیش فروش ۲۲ واحد مسکونی در پروژه مسکونی رویای کیش و ۹ واحد مسکون 1400/06/30 1400/07/12
مزایده پیش فروش ۲۲ واحد مسکونی در پروژه مسکونی رویای کیش و ۹ واحد مسکونی 1400/06/17 رجوع به آگهی
مزایده پیش فروش واحدهای مسکونی و تجاری 1400/06/16 رجوع به آگهی
مزایده پیش فروش واحد مسکونی 1400/05/16 1400/05/26
مزایده پیش فروش 37 واحد مسکونی و 13 واحد مسکونی و واگذاری استیجاری رستوران - سوله های صنعتی و واحد اداری و واحد خدماتی و واگذاری قطعی غرفه خدماتی 1400/05/04 رجوع به آگهی
مزایده پیش فروش 43 واحد مسکونی در پروژه مسکونی 1399/10/15 رجوع به آگهی
مزایده پیش فروش 76 واحد مسکونی در پروژه مسکونی 1399/10/13 1399/10/13
مزایده اصلاحیه پیش فروش 19 واحد مسکونی در پروژه مسکونی 1399/09/24 رجوع به آگهی
مزایده پیش فروش 69 واحد مسکونی 1399/09/24 1399/10/02
مزایده پیش فروش 69 واحد مسکونی در پروژه مسکونی در پروژه مسکونی - مساحت مفید 142/08 متر مربع - مساحت مفید 80/75 متر مربع و.... 1399/09/23 1399/10/02
مزایده پیش فروش ۱۰۴ واحد مسکونی در پروژه مسکونی 1399/09/08 1399/09/17
مزایده لغو مزایده 1399/07/28 رجوع به آگهی
مزایده پیش فروش 28 واحد مسکونی در پروژه مسکونی دامون ساحلی دو در طبقات 5 و 11 به صورت یکجا 1399/07/28 رجوع به آگهی
مزایده پیش فروش 28 واحد مسکونی در پروژه مسکونی در طبقات 5 و 11 به صورت یکجا 1399/07/20 1399/08/01
صفحه 1 از 10